Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zivotni-prostredi:start [2014/05/21 08:55]
Michal Tuláček
zivotni-prostredi:start [2015/01/03 20:35] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 31: Řádek 31:
  
 ====== Právo životního prostředí ====== ====== Právo životního prostředí ======
 +
 +  * {{:​zivotni-prostredi:​mapa_pzp.png?​linkonly|Mapa práva životního prostředí}}
  
   * [[zivotni-prostredi|Životní prostředí]]   * [[zivotni-prostredi|Životní prostředí]]
Řádek 43: Řádek 45:
   * [[slozky-zivotniho-prostredi|Jednotlivé složky životního prostředí]]   * [[slozky-zivotniho-prostredi|Jednotlivé složky životního prostředí]]
     * [[les|Les]]     * [[les|Les]]
 +    * [[priroda-krajina|Příroda a krajina]]
     * [[puda|Půda]]     * [[puda|Půda]]
     * [[ovzdusi|Ovzduší]]     * [[ovzdusi|Ovzduší]]
Řádek 56: Řádek 59:
     * [[chemicke-latky|Chemické látky]]     * [[chemicke-latky|Chemické látky]]
     * [[zivelni-pohromy|Živelní pohromy]]     * [[zivelni-pohromy|Živelní pohromy]]
- 
 ====== Zemědělské právo ====== ====== Zemědělské právo ======
  
Řádek 66: Řádek 68:
  
   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1992-17|Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí]]   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1992-17|Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí]]
 +  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2008-167|Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě]]
 +
 +  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-282|Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí]]
 +  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-388|Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky]]
  
   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-100|Zákon č. 100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí]]   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-100|Zákon č. 100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí]]
Řádek 75: Řádek 81:
   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-449|Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti]]   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-449|Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti]]
   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-254|Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon]]   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-254|Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon]]
-  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1988-44|Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon]] 
- 
-  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1992-334|Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu]]] 
   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-99|Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství]]   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-99|Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství]]
   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1997-252|Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství]]   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1997-252|Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství]]
 +  *   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1992-334|Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu]]]
  
   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-185|Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech]]   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-185|Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech]]
Řádek 85: Řádek 89:
   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-78|Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy]]   * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-78|Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy]]
  
-  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-282|Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí]] +  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1988-44|Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon]]
-  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1991-388|Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky]]+
  
 <​HTML>​ <​HTML>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code