Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20. Ochrana ohrožených druhů v rámci obchodu s živočichy a rostlinami

 • CITES
 • regulace mzn obchodu s vybranými ohroženými druhy a výrobků z nich
 • mzn. obchod postavit pod společnou mzn. kontrolu
 • zajistit, že ten obchod neohrozí přežití populací fauny a flóry v přírodě
 • zajištění dobrých podmínek při transportu
 • boj proti pytláctví
 • obchod legální - regulován právními prostředky
 • obchod nelegální - pytláci, obchodníci i chovatelé ignorují pravidla
 • CITES
  • princip ochrany biologické rozmanitosti
  • princip předběžné opatrnosti - aby se nestaly kriticky ohroženými
  • princip udržitelnsoti využívání přírodních zdrojum
  • exempláře zařazeny do seznamů → podle toho stupeň ochrany, nakládání s nimi
  • exemplář = živočich nebo rostlina, čaśt z něj, zboží, u kterého vyplývá, že vyrobeny z částí chráněných - i nábytek, herbář,…
 • podmínky obchodování - vnitrounijní (=vnitrostátní), s třetími zeměmi
 • regulované činnosti - vývoz, dovoz, vnitrostátní komerční obchod
 • právní nástroje regulace - celní kontroly, povolení a potvrzení, výjimky ze zákazu komerčního obchodu
 • 338/97/ES, 100/2004 je jen prováděcí zákon
 • orgány státní správy
  • výkonný - řeší povolení - MŽP, krajské úřady
  • vědecký - Agentura ochrany přírody a krajiny
  • kontrolní - celní správa - záchyty na letištích, krajské úřady, ČIŽP
 • sankce a nápravná opatření
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code