Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody

 • zřizovány obecně závaznými p. předpisy
 • kategorie:
  • národní parky
  • CHKO (25)
  • NPR
  • PR
  • přírodní památky
 • u každého nějaká pravidla hry
  • základní ochranné podmínky - zakázané činnosti
  • vnitřní zónace NP a CHKO - odstupňování přísnosti režimu ochrany - 1. zóna nejpřísnější
  • § 43 ZCHÚ - výjimky ze základních ochranných podmínek
  • další ochranné podmínky ve zřizovacích předpisech
 • zvláštní individuální ochrana - památné stromy (není to druhová ochrana!), ochranné pásmo památného stromu, základní ochranné podmínky památného stromu, evidence a označování
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code