Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zivotni-prostredi:pfuk:statnice:start [2014/05/21 09:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Oborová státnice - právo životního prostředí ======
 +
 +^ Otázka ^ Vypracoval ^ Zk. ^
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-01|01. Životní prostředí – příčiny ohrožení, globální problémy, prostředky ochrany]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-02|02. Právo životního prostředí – předmět, prameny, systém, principy]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-03|03. Ústavní aspekty ochrany životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-04|04. Role mezinárodního práva v ochraně životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-05|05. Právo na informace]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-06|06. Účast veřejnosti a právo na soudní ochranu ve věcech životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-07|07. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-08|08. Správní dozor ve věcech životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-09|09. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-10|10. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-11|11. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-12|12. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-13|13. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-14|14. Nástroje územní ochrany v ochraně životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-15|15. Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-16|16. Administrativní nástroje ochrany životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-17|17. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-18|18. Územní plánování a jeho role v ochraně životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-19|19. Posuzování vlivů na životní prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-20|20. Integrovaná ochrana životního prostředí]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-21|21. Ochrana vnějšího ovzduší a klimatu Země]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-22|22. Ochrana vod]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-23|23. Ochrana druhové biodiverzity]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-24|24. Územní ochrana přírody a krajiny]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-25|25. Ochrana půdy]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-26|26. Ochrana lesa]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-27|27. Regulace využívání nerostného bohatství]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-28|28. Regulace odpadového hospodářství]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-29|29. Regulace nakládání s chemickými látkami (chemické látky, havárie)]] | | |
 +| [[:​zivotni-prostredi:​pfuk:​statnice:​otazka-30|30. Ochrana životního prostředí před dalšími zdroji ohrožení (hluk, vibrace, ionizující a neionizující záření)]] | | |
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code