Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Oborová státnice - právo životního prostředí

Otázka Vypracoval Zk.
01. Životní prostředí – příčiny ohrožení, globální problémy, prostředky ochrany
02. Právo životního prostředí – předmět, prameny, systém, principy
03. Ústavní aspekty ochrany životního prostředí
04. Role mezinárodního práva v ochraně životního prostředí
05. Právo na informace
06. Účast veřejnosti a právo na soudní ochranu ve věcech životního prostředí
07. Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí
08. Správní dozor ve věcech životního prostředí
09. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí
10. Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí
11. Vlastnické právo a ochrana životního prostředí
12. Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí
13. Koncepční nástroje ochrany životního prostředí
14. Nástroje územní ochrany v ochraně životního prostředí
15. Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
16. Administrativní nástroje ochrany životního prostředí
17. Průřezové nástroje ochrany životního prostředí
18. Územní plánování a jeho role v ochraně životního prostředí
19. Posuzování vlivů na životní prostředí
20. Integrovaná ochrana životního prostředí
21. Ochrana vnějšího ovzduší a klimatu Země
22. Ochrana vod
23. Ochrana druhové biodiverzity
24. Územní ochrana přírody a krajiny
25. Ochrana půdy
26. Ochrana lesa
27. Regulace využívání nerostného bohatství
28. Regulace odpadového hospodářství
29. Regulace nakládání s chemickými látkami (chemické látky, havárie)
30. Ochrana životního prostředí před dalšími zdroji ohrožení (hluk, vibrace, ionizující a neionizující záření)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code