Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

wiki:welcome [2017/12/29 14:52] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Welcome to your new DokuWiki ======
 +
 +Congratulations,​ your wiki is now up and running. Here are a few more tips to get you started.
 +
 +Enjoy your work with DokuWiki,\\
 +-- the developers
 +
 +===== Create your first pages =====
 +
 +Your wiki needs to have a start page. As long as it doesn'​t exist, this link will be red: [[:start]].
 +
 +Go on, follow that link and create the page. If you need help with using the syntax you can always refer to the [[wiki:​syntax|syntax page]].
 +
 +You might also want to use a sidebar. To create it, just edit the [[:​sidebar]] page. Everything in that page will be shown in a margin column on the side. Read our [[doku>​faq:​sidebar|FAQ on sidebars]] to learn more.
 +
 +Please be aware that not all templates support sidebars.
 +
 +===== Customize your Wiki =====
 +
 +Once you're comfortable with creating and editing pages you might want to have a look at the [[this>​doku.php?​do=admin&​page=config|configuration settings]] (be sure to login as superuser first).
 +
 +You may also want to see what [[doku>​plugins|plugins]] and [[doku>​templates|templates]] are available at DokuWiki.org to extend the functionality and looks of your DokuWiki installation.
 +
 +===== Join the Community =====
 +
 +DokuWiki is an Open Source project that thrives through user contributions. A good way to stay informed on what's going on and to get useful tips in using DokuWiki is subscribing to the [[doku>​newsletter]].
 +
 +The [[http://​forum.dokuwiki.org|DokuWiki User Forum]] is an excellent way to get in contact with other DokuWiki users and is just one of the many ways to get [[doku>​faq:​support|support]].
 +
 +Of course we'd be more than happy to have you [[doku>​teams:​getting_involved|getting involved]] with DokuWiki.
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code