Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

wiki:licence [2011/10/29 17:47] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Licence ======
 +
 +Není-li explicitně uvedeno jinak, jsou texty na této wiki licencované pod licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
 +
 +===== Dílo smíte: =====
 +
 +  * **Šířit** — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti
 +  * **Upravovat** — pozměňovat,​ doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech
 +  * **využívat dílo komerčně**
 +
 +===== Za těchto podmínek =====
 +
 +  * **Uveďte autora** — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
 +
 +===== Dále berete na vědomí: =====
 +
 +  * **Jiné podmínky** — Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují,​ pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
 +  * **Volná díla** — Je-li dílo nebo jeho část volným dílem dle příslušného právního řádu, má status volného díla před licencí přednost.
 +  * **Jiná práva** — Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
 +    * Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
 +    * Autorova **osobnostní** práva;
 +    * Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.
 +
 +===== Poznámka =====
 +
 +Pokud budete toto dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Nejjednodušším způsobem je uvedení odkazu na tuto webovou stránku.
 +
 +===== Plné znění licence =====
 +
 +Toto shrnutí vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative Commons, které je pro vás závazné v [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by/​3.0/​cz/​legalcode|plném znění]].
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code