Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vznik_zavazku [2017/05/31 15:52] (aktuální)
147.251.209.65 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vznik závazku, druhy závazků (římské právo) ======
 +
 +===== Vznik =====
 +
 +Důvody vzniku takového závazku jsou vázány na právní či protiprávní úkon (jednání).
 +
 +//**Každá obligace vzniká buďto ze smlouvy nebo z deliktu.**//​ (Jak praví zdroje ŘP.)
 +
 +ergo...
 +
 +//...ex contractu //
 +
 +//...ex delicto//
 +===== Druhy =====
 +
 +Civilní x Praetorské
 +
 +Civilní - vznikly podle ius civile a jsou chráněné civilními žalobami.
 +
 +- jsou to pojmenované kontrakty a civilní delikty
 +
 +Praetorské - vznikly podle ius honorarium a jsou chráněné (světe div se) preatorskými žalobami
 +
 +- pacta praetoria, praetorské delikty
 +
 +===== Druhy (numero due) =====
 +
 +KLASICKÉ PRÁVO
 +
 +Obligationes ex contractu, ex delicto...
 +
 +POKLASICKÉ PRÁVO
 +
 +Obligationes ex conracto, ex delicto, variae causarum figurae (z rozličných důvodů)
 +
 +JUSTINIÁNSKÉ PRÁVO
 +
 +​​​​​​​Obligationes ex contractu, ex delicto, quasi ex contractu (z kvazikontractu),​ quasi ex delicto (z kvazitdeliktu)
 +
 +Y.
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code