Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Citace právních publikací

Následující seznam obsahuje citace děl, která jsou uvedena na tomto webu, aby nebylo nutné tyto citace neustále hledat a tvořit znovu. Cílem je také sjednocení citací na jeden zdroj tak, aby jedno dílo bylo citováno právě jedním druhem citace. Jména autorů jsou uvedena v abecedním pořadí, bez titulů a funkcí.

Gerloch Aleš

  • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 308 s. ISBN 978-80-7380-233-2.

Klíma Karel

  • KLÍMA, Karel, et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 1441 s. ISBN 978-80-7380-140-3, str. 927–965.
  • KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 4. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 786 s. ISBN 978-80-7380-261-5.

Pavlíček Václav

  • PAVLÍČEK, Václav, et al. Ústavní právo a státověda : II. díl, Ústavní právo České republiky, část 2. Praha : Linde Praha, 2004. 241 s. ISBN 80-7201-472-2.
  • PAVLÍČEK, Václav, et al. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář. 2. doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha : Linde Praha, 2002. 1164 s. ISBN 80-7201-391-2.

Wintr Jan

  • WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva : s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního. vydání první. Praha : Eurolex Bohemia, 2006. 248 s. ISBN 80-86861-75-9.

Bez autorských údajů

Zákony

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code