Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:ustava [2012/02/24 17:23]
Michal Tuláček Přímá volba prezidenta
ustavni-pravo:ustava [2012/10/05 15:32] (aktuální)
Ondřej Pařík Účinnost změn čl. 66 a 87 je od 1.října 2012, ne od 8.března 2013
Řádek 5: Řádek 5:
 Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně: Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:
  
-<note important>​Parlament se usnesl na zavedení přímé volby prezidenta. V souvislosti s tím změnil ústavu v článcích 54, 56, 58, 59, 62 63 s účinností od 1. října 2012 a články ​65, 66 a 87 s účinností od 8. března 2013. Tyto změny jsou v tomto textu vyznačeny ve výstražných boxech. Text //**tučnou kruzívou**//​ je novým zněním příslušného ustanovení,​ //​**<​del>​škrtnutý text</​del>​**//​ značí vypuštěnou část ústavy. </​note>​+<note important>​Parlament se usnesl na zavedení přímé volby prezidenta. V souvislosti s tím změnil ústavu v článcích 54, 56, 58, 59, 6263, 66 a 87 s účinností od 1. října 2012 a článek ​65 s účinností od 8. března 2013. Tyto změny jsou v tomto textu vyznačeny ve výstražných boxech. Text //**tučnou kruzívou**//​ je novým zněním příslušného ustanovení,​ //​**<​del>​škrtnutý text</​del>​**//​ značí vypuštěnou část ústavy. ​Zdroj: [[http://​aplikace.mvcr.cz/​sbirka-zakonu/​ViewFile.aspx?​type=c&​id=6137|Ústavní zákon č. 71/2012]]</​note>​
  
 ===== PREAMBULE ===== ===== PREAMBULE =====
Řádek 902: Řádek 902:
 sněmovna rozpuštěna,​ přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu. sněmovna rozpuštěna,​ přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.
  
-<note important>​**Nové znění článku ​65 účinné od 8března 2013**+<note important>​**Nové znění článku ​66 účinné od 1. října 2012**
  
 Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě
Řádek 1156: Řádek 1156:
 samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu. samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.
  
-<note important>​**Nové znění článku 87 účinné od 8března 2013**+<note important>​**Nové znění článku 87 účinné od 1. října 2012**
  
 (1) Ústavní soud rozhoduje (1) Ústavní soud rozhoduje
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code