Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:start [2012/01/02 21:36]
Michal Tuláček
ustavni-pravo:start [2014/05/03 13:43] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​
 +</​p><​div style="​display:​none"><​p>​
 +</​html>​
 +====== Ústavní právo a státověda ======
 +
 +<​html>​
 +</​p></​div></​div><​div><​p>​
 +</​html>​
 <​HTML>​ <​HTML>​
 <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0">
Řádek 9: Řádek 17:
   <​td></​HTML>​   <​td></​HTML>​
   * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​start|Ústavní právo (Ústavko)]]**   * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​start|Ústavní právo (Ústavko)]]**
 +    * [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]]
   * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​statoveda:​start|Státověda]]**   * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​statoveda:​start|Státověda]]**
 +    * [[ustavni-pravo:​pfuk:​statoveda:​prednasky:​start|Přednášky]]
 +  * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​systemy:​start|Ústavní systémy]]**
 +  * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​statnice:​start|Oborová státnice z ústavního práva]]**
 +  * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​verejna-statnice:​start|Veřejná státnice z ústavního práva]]**
   ​   ​
   <​HTML></​td>​   <​HTML></​td>​
Řádek 34: Řádek 47:
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
 +  * Obecené zásady ochrany základnách práv a svobod 
 +    * [[vyklad-ustanoveni-o-lidskych-pravech|Výklad ustanovení o lidských právech]] 
 +    * [[zakaz-diskriminace|Zákaz diskriminace]] 
 +    * [[omezeni-zakladnich-prav|Omezení základních práv]] 
 +    * [[test-proporcionality|Test proporcionality]] 
 +    * [[test-racionality|Test racionality]] 
 +  * Základní lidská práva a svobody 
 +    * [[pravo-na-zivot|Právo na život]] 
 +    * [[pravo-na-soukromi|Právo na soukromí]] 
 +    * [[pravo-na-osobni-sbobodu|Právo na osobní svobodu]] 
 +    * [[zakaz-nucenych-praci|Zákaz nucených prací]] 
 +    * [[pravo-na-dustojnost|Právo na lidskou dústojnost]] 
 +    * [[pravo-vlastnit-majetek|Právo vlastnit majetek]] 
 +    * [[pravo-na-nedotknutelnost-obydli|Právo na nedotknutelnost obydlí]] 
 +    * [[pravo-na-listovni-tajemstvi|Právo na listovní tajemství]] 
 +    * [[svoboda-pohybu|Svoboda pohybu a pobytu]] 
 +    * [[svoboda-mysleni|Svoboda myšlení]] 
 +    * [[svoboda-nabozenskeho-vyznani|Svoboda náboženského vyznání]] 
 +  * Politická práva 
 +    * [[omezeni-politickych-prav|Omezení politických práv]] 
 +    * [[svoboda-projevu|Svoboda projevu]] 
 +    * [[pravo-na-informace|Právo na informace]] 
 +    * [[pravo-peticni|Právo petiční]] 
 +    * [[pravo-shromazdovaci|Právo shromažďovací]] 
 +    * [[pravo-sdruzovaci|Právo sdružovací]] 
 +    * [[pravo-podilet-se-na-sprave-verejnych-veci|Právo podílet se na správě veřejných věcí]] 
 +    * [[pravo-na-odpor|Právo na odpor]] 
 +  * Práva národnostních a etnických menšin 
 +    * [[pravo-na-rozvoj-mensin|Právo na rozvoj menšin]] 
 +  * Hospodářská,​ sociální a kulturní práva 
 +    * [[pravo-na-svobodnou-volbu-povolani|Právo na svobodnou volbu povolání]] 
 +    * [[pravo-sdruzovat-se-na-ochranu-hospodarskych-zajmu|Právo sdružovat se na ochranu hospodářských zájmů]] 
 +    * [[pravo-na-stavku|Právo na stávku]] 
 +    * [[pravo-na-spravedlivou-odmenu-za-praci|Právo na spravedlivou odměnu za práci]] 
 +    * [[pravo-na-zvlastni-ochranu|Právo na zvláštní ochranu žen, mladistivých a zdravotně postižených]] 
 +    * [[pravo-na-hmotne-zabezpeceni|Právo na hmotné zabezpečení]] 
 +    * [[pravo-na-ochranu-zdravi|Právo na ochranu zdraví]] 
 +    * [[pravo-na-ochranu-rodicovstvi|Právo na ochranu rodičovství]] 
 +    * [[prava-deti|Práva dětí]] 
 +    * [[pravo-na-vzdelani|Právo-na-vzdělání]] 
 +    * [[pravo-na-ochranu-vysledku-dusevni-cinnosti|Právo na ochranu výsledků duševní činnosti]] 
 +    * [[pravo-pristupu-ke-kulturnimu-bohatství|Právo přístupu ke kulturnímu bohatství]] 
 +    * [[pravo-na-priznive-zivotni-prostredi|Právo na příznivé životní prostředí]] 
 +  * Právo na soudní a jinou ochranu 
 +    * [[pravo-na-soudni-ochranu|Právo na soudní ochranu]] 
 +    * [[pravo-na-spravedlivy-proces|Právo na spravedlivý proces]] 
 +    * [[pravo-odeprit-vypoved-proti-sobe-nebo-osobe-blizke|Právo odepřít výpověď proti sobě nebo osobě blízké]] 
 +    * [[pravo-na-pravni-pomoc|Právo na právní pomoc]] 
 +    * [[pravo-na-tlumocnika|Právo na tlumočníka]] 
 +    * [[zasady-trestniho-procesu|Zásady trestního procesu]]
 <​HTML>​ <​HTML>​
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code