Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:start [2012/01/02 21:24]
Michal Tuláček vytvořeno
ustavni-pravo:start [2014/05/03 13:43] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html>​
 +</​p><​div style="​display:​none"><​p>​
 +</​html>​
 +====== Ústavní právo a státověda ======
 +
 +<​html>​
 +</​p></​div></​div><​div><​p>​
 +</​html>​
 <​HTML>​ <​HTML>​
 <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0"> <div style="​border:​ solid 2px #000; padding: 1em; text-align:​center;​ background: #eee; margin: 0 0 1em 0">
Řádek 9: Řádek 17:
   <​td></​HTML>​   <​td></​HTML>​
   * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​start|Ústavní právo (Ústavko)]]**   * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​start|Ústavní právo (Ústavko)]]**
 +    * [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]]
   * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​statoveda:​start|Státověda]]**   * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​statoveda:​start|Státověda]]**
 +    * [[ustavni-pravo:​pfuk:​statoveda:​prednasky:​start|Přednášky]]
 +  * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​systemy:​start|Ústavní systémy]]**
 +  * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​statnice:​start|Oborová státnice z ústavního práva]]**
 +  * **[[ustavni-pravo:​pfuk:​verejna-statnice:​start|Veřejná státnice z ústavního práva]]**
   ​   ​
   <​HTML></​td>​   <​HTML></​td>​
Řádek 20: Řádek 33:
  
 <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​statoveda_a_obecne_ustavni_pojmy"​ id="​statoveda_a_obecne_ustavni_pojmy">​Státověda a obecné ústavní pojmy</​a></​h2>​ <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​statoveda_a_obecne_ustavni_pojmy"​ id="​statoveda_a_obecne_ustavni_pojmy">​Státověda a obecné ústavní pojmy</​a></​h2>​
 +
 +</​HTML>​
 +
 +<​HTML>​
  
 <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​ustavni_pravo_ceske_republiky"​ id="​ustavni_pravo_ceske_republiky">​Ústavní právo České Republiky</​a></​h2>​ <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​ustavni_pravo_ceske_republiky"​ id="​ustavni_pravo_ceske_republiky">​Ústavní právo České Republiky</​a></​h2>​
 +
 +</​HTML>​
 +
 +<​HTML>​
  
 <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​zakladni_lidska_prava_a_svobody"​ id="​zakladni_lidska_prava_a_svobody">​Základní lidská práva a svobody</​a></​h2>​ <h2 class="​sectionedit1"><​a name="​zakladni_lidska_prava_a_svobody"​ id="​zakladni_lidska_prava_a_svobody">​Základní lidská práva a svobody</​a></​h2>​
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
 +  * Obecené zásady ochrany základnách práv a svobod
 +    * [[vyklad-ustanoveni-o-lidskych-pravech|Výklad ustanovení o lidských právech]]
 +    * [[zakaz-diskriminace|Zákaz diskriminace]]
 +    * [[omezeni-zakladnich-prav|Omezení základních práv]]
 +    * [[test-proporcionality|Test proporcionality]]
 +    * [[test-racionality|Test racionality]]
 +  * Základní lidská práva a svobody
 +    * [[pravo-na-zivot|Právo na život]]
 +    * [[pravo-na-soukromi|Právo na soukromí]]
 +    * [[pravo-na-osobni-sbobodu|Právo na osobní svobodu]]
 +    * [[zakaz-nucenych-praci|Zákaz nucených prací]]
 +    * [[pravo-na-dustojnost|Právo na lidskou dústojnost]]
 +    * [[pravo-vlastnit-majetek|Právo vlastnit majetek]]
 +    * [[pravo-na-nedotknutelnost-obydli|Právo na nedotknutelnost obydlí]]
 +    * [[pravo-na-listovni-tajemstvi|Právo na listovní tajemství]]
 +    * [[svoboda-pohybu|Svoboda pohybu a pobytu]]
 +    * [[svoboda-mysleni|Svoboda myšlení]]
 +    * [[svoboda-nabozenskeho-vyznani|Svoboda náboženského vyznání]]
 +  * Politická práva
 +    * [[omezeni-politickych-prav|Omezení politických práv]]
 +    * [[svoboda-projevu|Svoboda projevu]]
 +    * [[pravo-na-informace|Právo na informace]]
 +    * [[pravo-peticni|Právo petiční]]
 +    * [[pravo-shromazdovaci|Právo shromažďovací]]
 +    * [[pravo-sdruzovaci|Právo sdružovací]]
 +    * [[pravo-podilet-se-na-sprave-verejnych-veci|Právo podílet se na správě veřejných věcí]]
 +    * [[pravo-na-odpor|Právo na odpor]]
 +  * Práva národnostních a etnických menšin
 +    * [[pravo-na-rozvoj-mensin|Právo na rozvoj menšin]]
 +  * Hospodářská,​ sociální a kulturní práva
 +    * [[pravo-na-svobodnou-volbu-povolani|Právo na svobodnou volbu povolání]]
 +    * [[pravo-sdruzovat-se-na-ochranu-hospodarskych-zajmu|Právo sdružovat se na ochranu hospodářských zájmů]]
 +    * [[pravo-na-stavku|Právo na stávku]]
 +    * [[pravo-na-spravedlivou-odmenu-za-praci|Právo na spravedlivou odměnu za práci]]
 +    * [[pravo-na-zvlastni-ochranu|Právo na zvláštní ochranu žen, mladistivých a zdravotně postižených]]
 +    * [[pravo-na-hmotne-zabezpeceni|Právo na hmotné zabezpečení]]
 +    * [[pravo-na-ochranu-zdravi|Právo na ochranu zdraví]]
 +    * [[pravo-na-ochranu-rodicovstvi|Právo na ochranu rodičovství]]
 +    * [[prava-deti|Práva dětí]]
 +    * [[pravo-na-vzdelani|Právo-na-vzdělání]]
 +    * [[pravo-na-ochranu-vysledku-dusevni-cinnosti|Právo na ochranu výsledků duševní činnosti]]
 +    * [[pravo-pristupu-ke-kulturnimu-bohatství|Právo přístupu ke kulturnímu bohatství]]
 +    * [[pravo-na-priznive-zivotni-prostredi|Právo na příznivé životní prostředí]]
 +  * Právo na soudní a jinou ochranu
 +    * [[pravo-na-soudni-ochranu|Právo na soudní ochranu]]
 +    * [[pravo-na-spravedlivy-proces|Právo na spravedlivý proces]]
 +    * [[pravo-odeprit-vypoved-proti-sobe-nebo-osobe-blizke|Právo odepřít výpověď proti sobě nebo osobě blízké]]
 +    * [[pravo-na-pravni-pomoc|Právo na právní pomoc]]
 +    * [[pravo-na-tlumocnika|Právo na tlumočníka]]
 +    * [[zasady-trestniho-procesu|Zásady trestního procesu]]
 +<​HTML>​
  
 +<h2 class="​sectionedit1"><​a name="​zakony"​ id="​zakony">​Zákony</​a></​h2>​
 +
 +</​HTML>​
 +  * [[ustava|Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky]]
 +  * [[lzps|Sdělení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod]]
 +  * [[zakon_shromazdovaci|Zákon č. 84/1990 Sb., Zákon o právu shromažďovacím]]
 +  * [[zakon_peticni|Zákon č. 85/1990 Sb., Zákon o právu petičním]]
 <​HTML>​ <​HTML>​
 </​td><​td>​ </​td><​td>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code