Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Ústavní právo a státověda

Ústavní právo a státověda
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Encyklopedie

Státověda a obecné ústavní pojmy

Ústavní právo České Republiky

Základní lidská práva a svobody

Zákony

Vývoj české ústavnosti

Judikatura

 • Některé obecnější otázky
  • Pl.ÚS 19/93 - 14/ 1994 Sb. – komunismus, zákaz retroaktivity v trestním právu
  • Pl.ÚS 14/94 - 55/1995 Sb. – Dreithaler (dekrety prezidenta republiky)
  • Pl.ÚS 9/01 - 35/2002 Sb. - lustrační zákon
  • Pl.ÚS 24/04 - 327/2005 Sb.- Jezy na Labi, prohlášení veřejného zájmu zákonem, obecnost zákonů, dělba moci
  • Pl.ÚS 24/08 - 124/2009 Sb.- Ruzyně, prohlášení veřejného zájmu zákonem, obecnost zákonů, dělba moci
 • Ústavní pořádek
  • Pl. ÚS 36/01 - 403/2002 Sb. - mezinárodní „lidskoprávní“ smlouvy – čl. 95
  • Pl.ÚS 1/04 (usnesení)) – soulad mezinárodních smluv s ústavním zákonem
  • Pl. ÚS 27/10 - 318/2009 Sb. - kauza Melčák; o ústavnosti ústavního zákona o zkrácení volebního období Sněmovny
 • Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva
  • Pl.ÚS 36/01 - 403/2002 Sb. - vymezení ústavního pořádku, „lidskoprávní“ smlouvy
  • Pl.ÚS 50/04 - 154/2006 Sb. - Cukerné kvóty III.
  • Pl.ÚS 66/04 - 434/2006 Sb. - eurozatykač
  • Pl.ÚS 36/05 - 57/2007 Sb. - Léková vyhláška; obecnost právního předpisu, závazky z komunitarního práva
  • Pl.ÚS 19/08 - 446/2008 Sb. - ústavnost Lisabonské smlouvy I.
  • Pl.ÚS 29/09 - 387/2009 Sb. - ústavnost Lisabonské smlouvy II:
 • Státní občanství
 • Volby
  • Pl.ÚS 42/2000 - 64/2001 Sb. - „velký volební nález“
  • I. ÚS 127/96 - - pojem „koalice“
  • Pl.ÚS 25/96 - 88/1997 Sb. - zamítnutí návrhu na zrušení 5% klauzule
  • I. ÚS 526/98 - 70/1999 Sb. - Lastovecká
  • Pl.ÚS 73/04 - 140/2005 Sb.- Nádvorník
  • I. ÚS 277/96 - doklad totožnosti pro pasivní volební právo
  • Pl.ÚS 30/98 - 243/1999 Sb. - zrušení 3% hranice pro přiznání finanční podpory
  • Pl.ÚS 3/96 - 161/1996 Sb. - volební kauce (odlišná stanoviska)
  • Pl.ÚS 13/05 - 283/2005 Sb. - čl.40 Ústavy – pojem „volební zákon“
  • III. ÚS 196/94 - principy volebního systému
  • IV. ÚS 420/2000 - mandát zastupitelů obce
  • I. ÚS 438/98 - výplata příspěvku na úhradu volebních nákladů (DEU)
  • Pl.ÚS 59/10 - volby do zastupitelstva Hřenska (účelové přihlašování se voličů k trvalému pobytu)
  • Pl.ÚS 57/10 - komunální volby v Krupce (uplácení voličů)
  • Pl.ÚS 52/10 - k obvodům v pražských komunálních volbách z října 2010
 • Parlament – legislativní proces
  • Pl.ÚS 5/02 - 476/2002 Sb. - revokace usnesení Poslanecké sněmovny – zákaz postupu praeter legem – námitky proti výsledku hlasování
  • Pl.ÚS 21/01 - 95/2002 Sb. - termín „zákon o státním rozpočtu“ – důsledky pro legislativní proces
  • Pl.ÚS 33/97 - 30/1998 Sb. - veto prezidenta – lhůty – počítání času – principy
  • Pl.ÚS 23/04 - 331/05 Sb. - legislativní proces – legislativně-technické opravy
  • Pl.ÚS 1/2000 - 107/2000 Sb.- dělba moci – oddělení zákonodárné moci od samosprávy
  • Pl. ÚS 77/06 - 37/2007 Sb. - Legislativní přílepky
  • Pl. ÚS 55/10 - 80/2011 Sb. - Přijímání zákonů ve stavu legislativní nouze
  • Pl.ÚS 13/05 - 283/2005 Sb. - čl.40 Ústavy - pojem „volební zákon“
  • Pl.ÚS 24/07 - 88/2008 Sb. - problém „sběrné novely“ (odlišná stanoviska)
  • Pl.ÚS 39/08 - 294/2010 Sb. - komplexní pozměňovací návrhy, organizace soudnictví
  • Pl.ÚS 53/10 - 119/2011 Sb. - stavební spoření - problematika legislativní nouze, retroaktivní snížení a zdanění státní podpory
 • Prezident republiky
  • Pl.ÚS 43/93 - 91/1994 Sb. - termín „rozhodnutí prezidenta republiky“ – prezident a zahájení řízení před Ústavním soudem
  • Pl.ÚS 14/01 - 285/2001 Sb. - bankovní rada - jmenování guvernéra ČNB (odlišné stanovisko)
  • II. ÚS 53/06 - 397/2006 Sb. - odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu dr.Brožové; Též předchozí usnesení o odmítnutí ústavní stížnosti
  • III. ÚS 36/98 - nepřezkoumatelnost volby prezidenta republiky Ústavním Soudem
  • Pl.ÚS 33/97 - 30/1998 Sb. - prezidentské veto, počítání času
  • Pl.ÚS 87/06 - kauza Bureš, k pravomoci prezidenta republiky jmenovat místopředsedu Nejvyššího soudu (souvisí s Pl. ÚS 17/06)
 • Vláda
  • Pl.ÚS 52/03 - pravomoc vydávat vyhlášky podle čl.79/1 Ústavy
 • Státní zastupitelství
  • I.ÚS 249/2000 (usnesení) - státní zastupitelství jako orgán veřejné žaloby v trestním Řízení
 • Česká národní banka
 • Soudy
  • Pl.ÚS 7/02 - 349/2002 Sb. - nezávislost soudů – dělba moci
  • Pl.ÚS 18/06 - 397/2006 Sb. - zrušení (dočasné) možnosti odvolávání předsedů soudů (dr.Brožová)
  • ? ? - (další nález z poloviny prosince 2006 dosud nezveřejněný týkající se jmenování dr.Bureše soudcem Nejvyššího soudu )
  • Pl.ÚS 39/08 - 294/2010 Sb. - komplexní pozměňovací návrhy, organizace soudnictví - ústavnost funkčních období… (odlišná stanoviska)
 • Platy soudců
 • Samospráva
  • Pl.ÚS 5/93 - 35/1994 Sb. - vydáním obecné závazné vyhlášky jen v případě výslovného zákonného zmocnění
  • Pl.ÚS 1/96 - 294/1996 Sb. - povinnosti ukládané obecně závaznou vyhláškou – propagace KSČM
  • Pl.ÚS 20/01- 8/2002 Sb. - ukládání povinností obecně závaznou vyhláškou (viz též 35/1994 Sb.)
  • Pl.ÚS 51/06 - 483/2006 Sb. - právo územní samosprávy hospodařit se svým majetkem (nemocnice)
  • Pl.ÚS 1/2000 - 107/2000 Sb.- dělba moci - oddělení zákonodárné moci od samosprávy
  • Pl.ÚS 10/2006 - 163/2007 Sb.- vyhláška města Plzně vymezující prostranství, kde je zakázána prostituce
 • Řízení před Ústavním soudem (§§ zákona o ÚS)
 • Princip rovnosti
  • Pl.ÚS 38/02 - 299/04 Sb. – výše příjmu pokutovaného a jeho příjem
  • Pl.ÚS 15/04 - 45/2005 Sb. – pořádkoví pokuta – vztah k trestnímu řízení
  • Pl.ÚS 42/04 - 405/2006 Sb. – diskriminace mužů v důchodovém pojištění
  • Pl.ÚS 53/04 - 341/2007 Sb. – rozdílný důchodový věk mužů a žen v závislosti na počtu vychovaných dětí
 • Základní lidská práva a svobody
  • Pl.ÚS 6/10 - 163/2010 Sb. - K povinnosti propuštění obviněného z vazby na svobodu po vyhlášení zprošťujícího rozsudku
  • Pl.ÚS 4/94 - 214/1994 Sb. - použití důkazu anonymního svědka (test proporcionality)
 • Ochrana základních práv po novele čl.10 Ústavy
  • I. ÚS 752/02 - rozhodování o vydání k trestnímu stíhání do cizího státu v případě kolize závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, souvislost s nálezem č. 403/2002 Sb.
 • Politické strany
  • Pl.ÚS 10/03 - 86/2005 Sb. - financování + bikameralismus
  • II. ÚS 275/96 - volná soutěž
  • Pl.ÚS 53/2000 - 98/2001 Sb. - svobodná soutěž pol. stran, příspěvek na mandát poslance nebo senátora
  • Pl.ÚS 26/94 - 296/1995 Sb.- financování, NKÚ
  • IV. ÚS 331/98 (usnesení) - k funkci politických stran v demokratické společnosti
  • Pl.ÚS 13/10 - ke sdružování v politických stranách a rozpouštění politických stran (Dělnická strana)
 • Hospodářská, soc. a kulturní práva
  • Pl.ÚS 2/08 - 166/2008 Sb. - k protiústavnosti zrušení nemocenského v prvních třech dnech
  • Pl.ÚS 1/08 - 251/2008 Sb. - k ústavnosti zdravotnických poplatků
  • Pl.ÚS 8/07 - 135/2010 Sb. - právo na přiměřené hmotné zabezpečení, důchody výšepříjmových osob
 • Svoboda projevu
 • Petiční právo
 • Shromažďovací právo
  • Pl.ÚS 40/95 - 123/1996 Sb. - otázka postoupení pravomoci městským částem obcí vydávat obecně závazné vyhlášky
 • Tajemství dopravovaných zpráv
 • Svoboda svědomí a náboženského vyznání
  • Pl.ÚS 6/02 - 4/2003 Sb. - postavení církví a náboženských společností - vztah státu a církve
  • Pl. ÚS 2/06 - 10/2008 Sb. - evidence / registrace církevních právnických osob Ministerstvem kultury
 • Právo na informace
  • I.ÚS 517/10 - právo na informace vs právo na ochranu soukromí
 • Právo na vzdělání
  • Pl.ÚS 35/93 - 49/1994 Sb. - otázka nepodmíněnosti práva na bezplatné základní a středoškolské vzdělání dle Listiny
  • Pl. ÚS 25/94 - 165/1995 Sb. - bezplatnost vzdělání v základních a středních školách
  • Pl. ÚS 17/94 - 194/1994 Sb. - bezplatné vzdělávání v základních školách, obecně závazná vyhláška obce
  • Pl. ÚS 27/95 - 13/1996 Sb. - placené vzdělání na vyšších odborných školách
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code