Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:situace-slovenske-republika [2012/01/02 21:25]
Michal Tuláček vytvořeno
ustavni-pravo:situace-slovenske-republika [2012/01/07 15:20] (aktuální)
Kateřina Buchtová
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Charakteristika ústavní situace Slovenské republiky ====== 
-  * //toto téma je již zpracováno v čechovi - otázka 24 a začátek 28// 
-  * //pro úplnost přidávám svoje poznámky z přednášky Gronského na toto téma (nejde jen o ústavní charakteristiku)//​ 
  
-  * česká politická reprezentace si včas neuvědomila proces slovenského sebeuvědomění a vznik slovenské inteligence → nedostatečné respektování slovenského zájmu seberealizace 
- 
-  * Hlinka nebyl separatista ale autonomista 
-  * po jeho smrti se však chopila moci radikální skupina 
-  * 2 skupiny v HSĽS 
-    * radikální - fašisté(Béla Tuka, Šaňo Mach) 
-    * umírnění 
- 
-  * 14.3.1939 vzniká **Slovenský stát** 
-  * vládní nařízení:​ ministr (ministerstvo?​) se zmocňuje vazbou zajistit osoby, které vzbuzují obavu, že budou ohrožovat stát → do tábora 
-  * původně 38% národního majetku v ruku Židů 
-  * vládní nařízení o vymezení pojmu Žid 
-    * vychází z **konfesního hlediska** 
-    * nevztahuje se na konvertity 
-  * původní koncepce se velmi blížila italskému korporat. fašismu → zásah Hitlera → **nacizace** 
-  * nacizace vrcholí v roce 1942 - **Židovský kodex, ÚZ o vystěhování Židů** 
-  * **vůdcovský princip** - rozkazy vůdce jsou závazné pro každého 
-  * **klerofašistický stát** - "​farská republika"​ 
-    * velká úloha kat. církve 
-    * "​Hitler jako nástroj boží prozřetelnosti"​ 
-    * principy: 
-      * princip křesťanského státu 
-      * stavovské zřízení (it. korporat. režim) 
-        * nikdy se kvůli nacizaci nerealizaovalo 
-        * 6 stavů, funkce mohou vykonávat jen členové HSĽS 
-      * princip autority jednotlivců (vůdcovský princip) 
-      * lidovost státu 
-      * obětavost jednotlivce pro celek 
-      * všeobecné blaho 
-      * tradice práce a kolektivní cit 
- 
-  * **Ústava** 
-    * vzor: italská, portugalská,​ československá 
-    * sociální otázka - vliv papežských encyklik 
-      * organizační forma - návznost na Itálii 
-    * nebyla vypracována důvodová zpráva 
-    * ústava položila základy "​státního života na základě zdravého slovenského nacionalismu a křesťanství"​ 
-    * **preambule** 
-    * **všeobecná část** 
-      * republika, vůdcovksý princip, státní občanství 
-    * **sněm** 
-      * 80 poslanců 
-        * voleni jen za bývalé republiky, pak už jen kooptace 
-        * nikdy jich tam 80 nebylo 
-        * 47% právníků 
-        * stálý výbor 
-        * ústavní senát 
-    * **prezident** 
-      * volený sněmem na 7 let 
-      * max. 2x po sobě 
-      * v přípradě potřeby zastupován předsedou vlády 
-      * pak změna - vůdcovský princip 
-    * **vláda** 
-      * berátoři 
-      * nejvyšší kontrolní dvůr 
-      * úřad propagandy - v čele Tido J. Gašpar (básník, spisovatel, ožrala) 
-      * státní rada 
-        * částečně jmenoval prezident, částečně strana 
-    * **politické strany** 
-      * vedoucí úloha HSĽS 
-      * další organizace: Hlinkova garda, Hlikova mládež 
- 
-  * území 
-    * nejprve organizacní zákon bývalé republiky 
-    * pak 6 žup 
-  * soudnictví 
-    * do značné míry zachována nezávislost 
-    * opora občanské svobody 
- 
-  * po SNP rozvrat 
-    * vládní nařízení o mimořádných opatřených ve veřejné správě 
-    * zřízení **vládních pověřenců** - zplnomočněni k tomu, co bylo jinak v kompetenci vlády a bylo povoleno odchylovat se od platných právních předpisů 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code