Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pl-us-73-2004 [2011/10/30 12:07]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:pl-us-73-2004 [2017/08/29 10:34] (aktuální)
89.176.28.2 Úprava nekompletní věty
Řádek 2: Řádek 2:
 ** z 26. 1. 2005 („kauza Nádvorník- způsob vedení volební kampaně a vliv na výsledky voleb“)** ** z 26. 1. 2005 („kauza Nádvorník- způsob vedení volební kampaně a vliv na výsledky voleb“)**
  
-=====Ve zkratce:​===== +===== Ve zkratce: ===== 
-  * Ve volební kampani k senátním volbám, byly v obecním tisku (veřejnoprávním médiu) zveřejňovány nepravdivé informace o jednom z kandidátů. Tento kandidát se těsně nedostal do 2. kola volby (volbu nakonec vyhrál Nádvorník). Poškozený kandidát proto podal stížnost k NSS a ten volbu v daném senátním obvodu. Byl podle něj porušen zákon o volbách do Parlamentu, který v jedno ze svých ustanovení určuje že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě+ 
 +  * Ve volební kampani k senátním volbám, byly v obecním tisku (veřejnoprávním médiu) zveřejňovány nepravdivé informace o jednom z kandidátů. Tento kandidát se těsně nedostal do 2. kola volby (volbu nakonec vyhrál Nádvorník). Poškozený kandidát proto podal stížnost k NSS a ten volbu v daném senátním obvodu ​prohlásil za neplatnou. Byl podle něj porušen zákon o volbách do Parlamentu, který v jedno ze svých ustanovení určuje že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě
   * ÚS ruší toto rozhodnutí. V daném případě totiž nelze prokázat, že mezi porušením zákona a výsledným zvolením Nádvorníka existuje příčinná souvislost (přičemž je nutno zkoumat právě tuto souvislost, nikoliv souvislost mezi poršením zákona a //​nepostoupením stěžovatele do druhého kola//)   * ÚS ruší toto rozhodnutí. V daném případě totiž nelze prokázat, že mezi porušením zákona a výsledným zvolením Nádvorníka existuje příčinná souvislost (přičemž je nutno zkoumat právě tuto souvislost, nikoliv souvislost mezi poršením zákona a //​nepostoupením stěžovatele do druhého kola//)
   * Soudy musí být v rušení voleb zdrženivé. V rámci prooporcionality zde proti porušení zákona stojí právo senátora na nerušený výkon funkce   * Soudy musí být v rušení voleb zdrženivé. V rámci prooporcionality zde proti porušení zákona stojí právo senátora na nerušený výkon funkce
 +
  
 =====Podrobněji:​===== =====Podrobněji:​=====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code