Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pl-us-59-10 [2011/10/30 15:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pl.ÚS 59/10 Volby do zastupitelstva Hřenska (účelové přihlašování se voličů k trvalému pobytu) ​ ======
 +  * **Nález vyhlášen:​** 4.května 2011
 +  * **Fakta:​** ​
 +    * od 1. do 15.října /volby se konaly 15.a 16.10. 2010/ vzrostl počet osob s trvalým pobytem o 67 nových obyvatel, tj. o jednu třetinu původního počtu voličů
 +    * v jednom domě bylo takto např. přihlášeno 37 nových občanů
 +    * 13 nových občanů se do 3 měsíců zase odhlásilo, zbytek zůstal
 +    * stěžovatel:​ ovlivnilo to výsledek voleb a složení zastupitelstva
 +    * Krajský soud: k porušení volebního zákona nedošlo
 +      * soud se přitom odvolal na dřívější nález ÚS (IV.ÚS 420/2000), ve kterém ÚS dovodil, že povaha trvalého pobytu jako podmínka volebního práva je pouhou evidenční  ​
 +  * **ÚS:**
 +    * ČR nemá speciálně upraveny jiné podmínky ve vztahu k bydlišti, které by voliči byli povinni splnit, než přihlášení se k trvalému pobytu v obci
 +    * ale i přes tuto skutečnost,​ je nezbytné posoudit, zda takové přehlášení trvalého pobytu těsně před volbami na určitou adresu spjatou vlastnickými právy s konkrétními kandidáty, měla reálný vliv na to, jakého volebního výsledku dosáhla volební strana, která tyto kandidáty navrhla /tzn. zda se jednalo o účelové ovlivnění výsledku voleb/ ​
 +    *  orgány samosprávy obce by měli mít právo volit jen obyvatelé obce, tj. ti, kteří v obci trvale žijí a tedy tvoří (relativně) trvalou součást územního společenství osob, které si prostřednictvím voleb do zastupitelstev obcí volí své zástupce
 +    * při posuzování platnosti voleb je nezbytné posoudit skutečnost,​ zda existují závažné a důvodné pochybnosti o úmyslu "nově přihlášených"​ osob se na území obce trvale zdržovat
 + 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code