Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl.ÚS 59/10 Volby do zastupitelstva Hřenska (účelové přihlašování se voličů k trvalému pobytu)

 • Nález vyhlášen: 4.května 2011
 • Fakta:
  • od 1. do 15.října /volby se konaly 15.a 16.10. 2010/ vzrostl počet osob s trvalým pobytem o 67 nových obyvatel, tj. o jednu třetinu původního počtu voličů
  • v jednom domě bylo takto např. přihlášeno 37 nových občanů
  • 13 nových občanů se do 3 měsíců zase odhlásilo, zbytek zůstal
  • stěžovatel: ovlivnilo to výsledek voleb a složení zastupitelstva
  • Krajský soud: k porušení volebního zákona nedošlo
   • soud se přitom odvolal na dřívější nález ÚS (IV.ÚS 420/2000), ve kterém ÚS dovodil, že povaha trvalého pobytu jako podmínka volebního práva je pouhou evidenční
 • ÚS:
  • ČR nemá speciálně upraveny jiné podmínky ve vztahu k bydlišti, které by voliči byli povinni splnit, než přihlášení se k trvalému pobytu v obci
  • ale i přes tuto skutečnost, je nezbytné posoudit, zda takové přehlášení trvalého pobytu těsně před volbami na určitou adresu spjatou vlastnickými právy s konkrétními kandidáty, měla reálný vliv na to, jakého volebního výsledku dosáhla volební strana, která tyto kandidáty navrhla /tzn. zda se jednalo o účelové ovlivnění výsledku voleb/
  • orgány samosprávy obce by měli mít právo volit jen obyvatelé obce, tj. ti, kteří v obci trvale žijí a tedy tvoří (relativně) trvalou součást územního společenství osob, které si prostřednictvím voleb do zastupitelstev obcí volí své zástupce
  • při posuzování platnosti voleb je nezbytné posoudit skutečnost, zda existují závažné a důvodné pochybnosti o úmyslu „nově přihlášených“ osob se na území obce trvale zdržovat
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code