Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl. ÚS 5/02, 476/2002 Sb. (revokace usnesení PS, zákaz postupu praeter legem)

  • Návrh skupiny senátorů na zrušení novely obchodního zákoníku a některých dalších zákonů, která byla přijata revokací usnesení PS, čímž se změnil původně přijatý návrh – VYHOVĚNO
  • Návrh byl v PS schválen ve znění pozměňovacího návrhu. Až později někteří poslanci poukázali na omyl při schvalování, hlasování však nebylo řádně včas zpochybněno. Návrh se nepostoupil Senátu a na mimořádné schůzi se schvalovací usnesení revokovalo a přijalo se ve znění bez pozměňovacího návrhu (pro nějž nyní nehlasoval ani jeden poslanec). Senát však tento postoupený návrh nepovažoval za návrh podle čl. 45 Ústavy a neprojednal ho. To bylo považováno za marné uplynutí lhůty k projednání a zákon byl po podpisu ústavních činitelů vyhlášen. Senát byl názoru, že nedostatky návrhů zákonů schválených v PS lze v rámci zákonodárného procesu řešit buď v orgánech Senátu, nebo zahájením nové legislativní procedury, nikoliv však změnou již perfektního usnesení PS.
  • ÚS návrhu plně vyhověl, poukázal na to, že v právním státě ,,Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ (čl. 2 odst. 3 Ústavy).
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code