Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pl-us-42-2000 [2011/10/30 14:46] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pl.ÚS 42/2000 - "​Velký volební nález"​ ======
 +  * **Nález vyhlášen:​** 24.1.2001
 +  * **Fakta:**
 +  * 1998 se konaly předčasné volby, následovalo uzavření tzv. opoziční smlouvy (ODS,ČSSD) a sestavení menšinové vlády Miloše Zemana
 +  * v době opoziční smlouvy proběhl pokus o volební reformu, která by zajistila většinovou,​ akceschopnou vládu (dodatek opoziční smlouvy hovoří o "​nalezení volebního systému, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené max. ze 2 politických subjektů"​)
 +  * ÚS však její klíčové prvky zrušil ve "​velkém volebním nálezu"​
 +  * novela měnila všechny klíčové proměnné: volební formuli, počet skrutinií, velikost volebních obvodů, uzavírací klauzuli
 +  - **volební obvody**
 +    * došlo ke zmenšení volebních obvodů tím, že došlo ke zvýšení jejich počtu z původních 8 na 35
 +    * současně na žádný volební obvod nemělo připadat méně než 4 mandáty  ​
 +  - **volební formule**
 +    * vytořena tzv. vyrovnávací d′Hondtova metoda - počet hlasů strany postupivší do skrutinia je dělen řadou čísel 1,42;2;3...
 +  - **počet skrutinií**
 +    * zatímco dosavadní Hagenbach-Bischoffova volební kvóta byla užita ve 2 skrutiniích,​ vyrovnávací d′Hondt je volebním dělitelem, který vždy užívá jedniné skrutinium, užitím vyrovnávacího (či modifikovaného) d′Hondta bylo tedy odstraněno 2.skrutinium,​ které probíhalo na celostátní úrovni
 +  - **uzavírací klauzule**
 +    * starý volební systém předepisoval 5% klauzuli pro politické strany a 7%,9%,11% pro dvou-,​tří-,​čtyř- a vícečlenné koalice
 +    * nově byla klauzule pro koalice upravena následovně:​ 10% pro dvoučlenné,​ 15% pro tříčlenné a 20 % pro čtyř a vícečlenné koalice (tzn. aditivní-sčítací klauzule) ​   ​
 +**Co ÚS zrušil:**
 +  * 35 volebních krajů
 +  * volební kauce 40 tis.Kč, kterou kandidující politické strany/​hnutí/​koalice musí složit ve všech volebních krajích, v nichž podávaly kandidátní listinu
 +  * stanovený minimální počet mandátů 4, připadající na volební kraj
 +  * vyrovnávací d′Hondtova formule
 +  * ustanovení dle něhož politické straně/​hnutí/​koalici,​ která ve volbách získá nejméně 2% z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč
 +**Co zůstalo zachováno:​**
 +  * sčítací klauzule
 +**ÚS:**
 +  * Ústava rozlišuje mezi "​poměrným zastoupením"​ a "​většinovým systémem"​
 +  * poměrný a většinový princip představují dva odlišné principy politického zastoupení ​
 +  * k výhodám většinového systému náleží, že zabraňuje fragmentaci stran a naopak podporuje jejich koncentraci,​ vytvoření stabilní vlády
 +  * k výhodám poměrného zastoupení náleží, že umožňuje maximální reprezentaci všech názorů a zájmů v parlamentu
 +  * ani pojem "​poměrné zastoupení"​ nelze spojovat s takovými atributy jako absolutní určitost, jediná definovatelnost,​ ale naopak nutno jej chápat ve spojitosti s nevyhnutelností procesu stálých změn, s oscilováním na různých dílcích plynulého kontinua, aproto s pouhou možností přibližování se té či oné polaritní pozici
 +  * jisté omezení diferenciace při rozdělování mandátů je nevyhnutelné,​ a proto přípustné
 +  * smyslem hlasování je diferenciace voličského sboru, cílem voleb však není pouze vyjádření politické vůle jednotlivých voličů a pořízení jen diferenciovaného obrazu názorových proudů a politických postojů voličů
 +  * z hlediska principu reprezentativní demokracie je přípustné zabudovat do volebního mechanismu samého určité integrační stimuly
 +  * v politické praxi používaný model poměrného zastoupení může a také musí činit celou řadu koncesí principu integrace, kdy ke svému ideálnímu typu zůstává "​přivrácen",​ tedy projevuje se tendence se tomuto typu v jeho zásadních aspektech přibližovat
 +  * **v daném případě zvýšení počtu volebních krajů na 35, stanovení nejnižšího počtu mandátů v kraji na 4 a způsob výpočtu podílů a přikazování mandátů pomocí upravené d‘Hondtovy formule představuje ve svém úhrnu takovou koncentraci integračních prvků, jež ve svých důsledcích vede již k opuštění kontinua ještě způsobilého zaznamenávat alespoň "​přivrácení"​ k modelu poměrného zastoupení**
 + 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code