Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl.ÚS 42/2000 - "Velký volební nález"

 • Nález vyhlášen: 24.1.2001
 • Fakta:
 • 1998 se konaly předčasné volby, následovalo uzavření tzv. opoziční smlouvy (ODS,ČSSD) a sestavení menšinové vlády Miloše Zemana
 • v době opoziční smlouvy proběhl pokus o volební reformu, která by zajistila většinovou, akceschopnou vládu (dodatek opoziční smlouvy hovoří o „nalezení volebního systému, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené max. ze 2 politických subjektů“)
 • ÚS však její klíčové prvky zrušil ve „velkém volebním nálezu“
 • novela měnila všechny klíčové proměnné: volební formuli, počet skrutinií, velikost volebních obvodů, uzavírací klauzuli
 1. volební obvody
  • došlo ke zmenšení volebních obvodů tím, že došlo ke zvýšení jejich počtu z původních 8 na 35
  • současně na žádný volební obvod nemělo připadat méně než 4 mandáty
 2. volební formule
  • vytořena tzv. vyrovnávací d′Hondtova metoda - počet hlasů strany postupivší do skrutinia je dělen řadou čísel 1,42;2;3…
 3. počet skrutinií
  • zatímco dosavadní Hagenbach-Bischoffova volební kvóta byla užita ve 2 skrutiniích, vyrovnávací d′Hondt je volebním dělitelem, který vždy užívá jedniné skrutinium, užitím vyrovnávacího (či modifikovaného) d′Hondta bylo tedy odstraněno 2.skrutinium, které probíhalo na celostátní úrovni
 4. uzavírací klauzule
  • starý volební systém předepisoval 5% klauzuli pro politické strany a 7%,9%,11% pro dvou-,tří-,čtyř- a vícečlenné koalice
  • nově byla klauzule pro koalice upravena následovně: 10% pro dvoučlenné, 15% pro tříčlenné a 20 % pro čtyř a vícečlenné koalice (tzn. aditivní-sčítací klauzule)

Co ÚS zrušil:

 • 35 volebních krajů
 • volební kauce 40 tis.Kč, kterou kandidující politické strany/hnutí/koalice musí složit ve všech volebních krajích, v nichž podávaly kandidátní listinu
 • stanovený minimální počet mandátů 4, připadající na volební kraj
 • vyrovnávací d′Hondtova formule
 • ustanovení dle něhož politické straně/hnutí/koalici, která ve volbách získá nejméně 2% z celkového počtu platných hlasů, bude za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč

Co zůstalo zachováno:

 • sčítací klauzule

ÚS:

 • Ústava rozlišuje mezi „poměrným zastoupením“ a „většinovým systémem“
 • poměrný a většinový princip představují dva odlišné principy politického zastoupení
 • k výhodám většinového systému náleží, že zabraňuje fragmentaci stran a naopak podporuje jejich koncentraci, vytvoření stabilní vlády
 • k výhodám poměrného zastoupení náleží, že umožňuje maximální reprezentaci všech názorů a zájmů v parlamentu
 • ani pojem „poměrné zastoupení“ nelze spojovat s takovými atributy jako absolutní určitost, jediná definovatelnost, ale naopak nutno jej chápat ve spojitosti s nevyhnutelností procesu stálých změn, s oscilováním na různých dílcích plynulého kontinua, aproto s pouhou možností přibližování se té či oné polaritní pozici
 • jisté omezení diferenciace při rozdělování mandátů je nevyhnutelné, a proto přípustné
 • smyslem hlasování je diferenciace voličského sboru, cílem voleb však není pouze vyjádření politické vůle jednotlivých voličů a pořízení jen diferenciovaného obrazu názorových proudů a politických postojů voličů
 • z hlediska principu reprezentativní demokracie je přípustné zabudovat do volebního mechanismu samého určité integrační stimuly
 • v politické praxi používaný model poměrného zastoupení může a také musí činit celou řadu koncesí principu integrace, kdy ke svému ideálnímu typu zůstává „přivrácen“, tedy projevuje se tendence se tomuto typu v jeho zásadních aspektech přibližovat
 • v daném případě zvýšení počtu volebních krajů na 35, stanovení nejnižšího počtu mandátů v kraji na 4 a způsob výpočtu podílů a přikazování mandátů pomocí upravené d‘Hondtovy formule představuje ve svém úhrnu takovou koncentraci integračních prvků, jež ve svých důsledcích vede již k opuštění kontinua ještě způsobilého zaznamenávat alespoň „přivrácení“ k modelu poměrného zastoupení
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code