Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pl-us-25-1996 [2011/10/30 17:13] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pl.ÚS 25/96 - 88/1997 Sb. - zamítnutí návrhu na zrušení 5% klauzule ======
  
 +  * podle navrhovatele je 5% klauzule porušením ústavních principů- porušení zásady rovnosti VP
 +  *** zavedení určitých**,​ závažnými důvody podmíněných,​ **omezujících opatření** do principu poměrného zastoupení **není v rozporu s charakteristikou volebního systému a jeho ústavním zakotvením**
 +    * k omezením došlo na základě Zkušeností 1. čs. Republiky, Výmarské republiky či 4. francouzské republiky
 +  * Ústava v tomto nenavazuje na Ústavu 1920, ale na teoretický základ a institucionální řešení demokratických států ​
 +  * **nebyl porušen ani princip přímosti**
 +    * nepřítomnost instance, která by poslance vybírala podle své vůle (volitelé)
 +    * strana, ačkoli vybírá kandidáty, takovou instancí není, jelikož tak činí ještě před volbami
 +  * rovnost volebního práva
 +    * všechny hlasy by měly platit stejně, měly by mít stejnou početní váhu a závažnost
 +    * nárok na hodnocení výsledků založené na rovném přístupu k posouzení nároku kandidujících stran na úspěch, nárok na proporcionální počet mandátů
 +  * **přesná proporce nejde vyjádřit**
 +  * volený orgán nemá jen odrážet politickou vůli voličů, ale musí být schopen vykonávat státní moc
 +    *** bez uzavírací klauzule by schopnost vykonávat státní moc byla omezena** (ztížení či omezení tvorby většiny)
 +      * **__uzavírací klauzule je proto přípustná__** (po předchozí zkušenosti parlamentů s roztříštěnou sněmovnou)
 +  * uzavírací klauzule **musí být přiměřená**,​ 10% by již bylo narušením proporcionálního systému a tím pádem i demokracie
 +  * uzavírací klauzule je přiblížením většinovému systému- tam jen hlasy pro vítěze hrají roli, ostatní propadají jako u volební klauzule
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code