Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl.ÚS 25/96 - 88/1997 Sb. - zamítnutí návrhu na zrušení 5% klauzule

 • podle navrhovatele je 5% klauzule porušením ústavních principů- porušení zásady rovnosti VP
 • zavedení určitých, závažnými důvody podmíněných, omezujících opatření do principu poměrného zastoupení není v rozporu s charakteristikou volebního systému a jeho ústavním zakotvením
  • k omezením došlo na základě Zkušeností 1. čs. Republiky, Výmarské republiky či 4. francouzské republiky
 • Ústava v tomto nenavazuje na Ústavu 1920, ale na teoretický základ a institucionální řešení demokratických států
 • nebyl porušen ani princip přímosti
  • nepřítomnost instance, která by poslance vybírala podle své vůle (volitelé)
  • strana, ačkoli vybírá kandidáty, takovou instancí není, jelikož tak činí ještě před volbami
 • rovnost volebního práva
  • všechny hlasy by měly platit stejně, měly by mít stejnou početní váhu a závažnost
  • nárok na hodnocení výsledků založené na rovném přístupu k posouzení nároku kandidujících stran na úspěch, nárok na proporcionální počet mandátů
 • přesná proporce nejde vyjádřit
 • volený orgán nemá jen odrážet politickou vůli voličů, ale musí být schopen vykonávat státní moc
  • bez uzavírací klauzule by schopnost vykonávat státní moc byla omezena (ztížení či omezení tvorby většiny)
   • uzavírací klauzule je proto přípustná (po předchozí zkušenosti parlamentů s roztříštěnou sněmovnou)
 • uzavírací klauzule musí být přiměřená, 10% by již bylo narušením proporcionálního systému a tím pádem i demokracie
 • uzavírací klauzule je přiblížením většinovému systému- tam jen hlasy pro vítěze hrají roli, ostatní propadají jako u volební klauzule
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code