Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl.ÚS 4/94 - Použití důkazu anonymního svědka (test proporcionality)

 • Nález vyhlášen:12.10.1994
 • Fakta:
  • skupina poslanců namítla rozpor Trestního řádu s čl.38/2 Listiny
  • protože institut anonymního svědka, zakotvený v TŘ, vylučuje provedení důkazu postavením obviněného tváří v tvář svědkovi…vyloučením tohoto důkazního prostředku se omezuje zjištění skutkového stavu věci a objasnění okolností ve prospěch i neprospěch obviněného /tzn. je tím ohroženo právo obžalovaného na obhajobu, obecně jeho právo na spravedlivý proces/
  • smyslem institutu anonymního svědka je poskytnout větší ochranu svědkům, vystaveným pro jejich výpověď nebo jen pro odhodlání svědčit verbálním i násilným útokům /právo na osobní nedotknutelnost/
 • ÚS:
  • k omezení základních práv či svobod, i když jejich ústavní úprava omezení nepředpokládá, může dojít v případě jejich kolize
  • v těchto situacích je nutné stanovit podmínky, za splnění kterých má prioritu jedno základní právo či svoboda, a za splnění kterých jiné
  • základní je v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody
  • v tomto případě v kontrapozici k základním právům, vyplývajícím ze spravedlivého procesu, stojí práva na nedotknutelnost osoby svědka
  • při posuzování možnosti omezení zákl. práva či svobody ve prospěch jiného zákl. práva či svobody lze stanovit podmínky, za jejichž splnění má prioritu jedno zákl. právo či svoboda:
   • 1. podmínkou je jejich vzájemné poměřování
   • 2. je požadavek šetření podstaty a smyslu omezovaného zákl. práva či svobody
  • vzájemné poměřování v kolizi stojících zákl. práv a svobod spočívá v těchto kritériích /test proporcionality/:
 1. kritérium vhodnosti - zda institut, omezující určité zákl. právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva)
 2. kritérium potřebnosti - porovnání legislativního prostředku, omezujícího zákl. právo, s jinými opatřeními, umožňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se zákl. práv a svobod
 3. kritériem je porovnání závažnosti obou v kolizi stojících zákl. práv
  • spočívá ve zvažování empirických, systémových kontextových i hodnotových argumentů
  • empirický argument - faktická závažnost jevu, jenž je spojen s ochranou určitého zákl. práva
  • systémový argument - zvažování smyslu a zařazení dotčeného zákl. práva v systému zákl. práv a svobod
  • kontextový argument - další negativní dopady omezení jednoho zákl. práva v důsledku upřednostnění jiného
  • hodnotový argument - zvažování pozitiv v kolizi stojících zákl. práv vzhledem k akceptované hierarchii hodnot
 • omezení jednoho základního práva je možné jen ve prospěch jiného ústavního principu → musí se jednat o právní principy stejné právní síly
  • součástí porovnávání závažnosti v kolizi stojících zákl. práv je rovněž zvažování využití právních institutů minimalizujících argumenty podložený zásah do jednoho z nich

Antoš na semináři =) :„pokud vas budu zkouset a vy nebudete umet test proporcionality, tak z toho budu nekolik dni smutny, co jsem to za pedagoga.. a vas teda samozrejme okamzite vyhodim…“

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code