Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ustavni-pravo:pl-us-13-2005 [2011/10/30 17:26] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pl.ÚS 13/05 - 283/2005 Sb. - čl.40 Ústavy – pojem „volební zákon“ ====== 
 +  * volební zákon byl schválen PS, předán Senátu, který jej zamítl, ale až po 30 denní lhůtě. Návrh zákona tedy byl doručen prezidentovi k podpisu. Navrhovatelé se však domnívají,​ že souhlas s tímto zákonem musí dát obě komory. Prezident považoval za sporné, zda-li volební zákon znamená i zákon upravující volby do obecních či krajských zastupitelstev 
 +    * pouze část zákona měnila zákon o volbách (do zastupitelstev) 
 +  * argument, že volební zákon podle čl. 40 se týká jen voleb do Senátu 
 +    *ÚS:  kdyby čl. 40 měl na mysli jen volby týkající se Senátu (v kontextu celého článku 40), musel by být souhlas obou komor pouze u voleb do Senátu, nikoli však i u voleb do PS 
 +      * v současnosti však obě komory Volební zákon o volbách do Parlamentu ČR považují za zákon podle čl. 40, tudíž i tu jeho část, která upravuje volby do PS 
 +  *** Senát není pouze komorou reprezentativní,​ ale kontrolní a stabilizující** (Senát podává ústavní obžalobu Prezidenta, schvaluje ústavní soudce....),​ **volební zákony** sice nejsou důležité pro vnitřní poměry Senátu, ale **jsou důležitým ústavním principem, pro který je Senát pojistkou** 
 +  * **volby do samosprávy nejsou méně důležité,​ než volby do Parlamentu**,​ má-li tedy Senát plnit stabilizační funkci, musí být **čl. 40 vykládán extenzivně** 
 +  * tento názor potvrzuje i fakt, že **v ústavodárné pravomoci jsou si komory rovny** 
 +  * **__volební zákon do zastupitelstev obcí a krajů je volebním zákonem podle čl.40__** (taktéž zákon o volbách do Evropského parlamentu) 
 +  * ÚS zrušil celý zákon, ne pouze tu část týkající se voleb, neboť **není možné aby pro dvě části stejného zákona platily různé ústavní procedury** 
 +    * pokud zákon vyžaduje dvě odlišné procedury pro přijetí, je třeba procedury nejnáročnější
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code