Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Pl.ÚS 13/05 - 283/2005 Sb. - čl.40 Ústavy – pojem „volební zákon“

 • volební zákon byl schválen PS, předán Senátu, který jej zamítl, ale až po 30 denní lhůtě. Návrh zákona tedy byl doručen prezidentovi k podpisu. Navrhovatelé se však domnívají, že souhlas s tímto zákonem musí dát obě komory. Prezident považoval za sporné, zda-li volební zákon znamená i zákon upravující volby do obecních či krajských zastupitelstev
  • pouze část zákona měnila zákon o volbách (do zastupitelstev)
 • argument, že volební zákon podle čl. 40 se týká jen voleb do Senátu
  • ÚS: kdyby čl. 40 měl na mysli jen volby týkající se Senátu (v kontextu celého článku 40), musel by být souhlas obou komor pouze u voleb do Senátu, nikoli však i u voleb do PS
   • v současnosti však obě komory Volební zákon o volbách do Parlamentu ČR považují za zákon podle čl. 40, tudíž i tu jeho část, která upravuje volby do PS
 • Senát není pouze komorou reprezentativní, ale kontrolní a stabilizující (Senát podává ústavní obžalobu Prezidenta, schvaluje ústavní soudce….), volební zákony sice nejsou důležité pro vnitřní poměry Senátu, ale jsou důležitým ústavním principem, pro který je Senát pojistkou
 • volby do samosprávy nejsou méně důležité, než volby do Parlamentu, má-li tedy Senát plnit stabilizační funkci, musí být čl. 40 vykládán extenzivně
 • tento názor potvrzuje i fakt, že v ústavodárné pravomoci jsou si komory rovny
 • volební zákon do zastupitelstev obcí a krajů je volebním zákonem podle čl.40 (taktéž zákon o volbách do Evropského parlamentu)
 • ÚS zrušil celý zákon, ne pouze tu část týkající se voleb, neboť není možné aby pro dvě části stejného zákona platily různé ústavní procedury
  • pokud zákon vyžaduje dvě odlišné procedury pro přijetí, je třeba procedury nejnáročnější
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code