Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce

Otázky k postupové zkoušce z ústavního práva akademický rok 2011/2012

V rámci ověřování znalostí v níže uvedených zkouškových okruzích bude zjišťován rovněž jejich státovědný základ, historická geneze a případně i komparativní souvislosti. Předpokládá se znalost nejen ústavní úpravy, ale i příslušných zákonů a judikatury Ústavního soudu.

DOWNLOAD

OTÁZEČKY Pro E-BOOK čtečky * Celá verze - [http://www.ulozto.cz/xsUdXEs/ustavko-mobi]

ERRATANALEZENÉ A OPRAVENÉ CHYBIČKY

Korektury: KONTROLA OBSAHU → Hana Janotová a Petra Jestříbková (1.-17.), Nikola Neumanová (18.-34.), D.S. (18.-26.), Vládík Lupták (27.-34.) a Michal Tuláček (35.-51. spolu s V.L.) + kolektivně B otázky; JUDIKATURA - Dalibor Floyd Šelleng; JAZYKOVÁ KOREKTURA - Anča Součková (1.-17.), D.S. (18.-26.), Jiří Petr David (27.-34.), Sabina Borecká (35.-51.); Eventuální překladatel ze slovenštiny - Kateřina Buchtová … Smajlík 8-) u otázky znamená zkontrolováno ve všech ohledech. ÚSTAVKO DO SLUCHÁTEK - Matouš Hruška

Okruh A

Otázka Autor vypracování Zk.
1. Předmět a prameny ústavního práva Hanka Kurečková 8-)
2. Kontinuita a diskontinuita v ústavním právu ČR, legalita a legitimita v politických zvratech v roce 1918, 1948 a 1989 Martina Novotná 8-)
3. Ústavní pořádek ČR; vztah Ústavy a jiných součástí ústavního pořádku Jakub Drápal 8-)
4. Ústava ČR – vznik, koncepce, forma, obsah Zbyněk Baran 8-)
5. Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva v ČR Olinka Svatošová, Hana Janotová 8-)
6. Vstup ČR do Evropské unie a konsekvence jejího členství v ústavním systému ČR Zuzana Průchová, Klára Švandelíková 8-)
7. Československá a česká státní idea – obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR Tereza Jedličková 8-)
8. Ústavní charakteristika České republiky; ČR jako demokratický právní stát, ČR jako sekulární stát Lia Junová 8-)
9. Jednota a dělba moci v ústavním vývoji, uplatnění principu dělby moci v konstrukci Ústavy ČR František Kryštof 8-)
10. Suverenita lidu a formy jejího uskutečňování v ČR; právo na odpor Hana Janotová 8-)
11. Volební právo a volební systémy v ČR Hana Janotová 8-)
12. Soudní přezkum v otázkách voleb v ČR Lída Halajová 8-)
13. Zákonodárná moc v ČR Lída Halajová 8-)
14. Mandát poslance a senátora – vznik, obsah, záruky, zánik Terka Lukášová 8-)
15. Legislativní proces v ČR Klára Švandelíková 8-)
16. Publikace zákonů a jiných pramenů práva v ČR Klára Švandelíková 8-)
17. Imunita ústavních činitelů; význam slibu a délka funkčního období ústavních činitelů Terka Lukášová 8-)
18. Způsoby ustavování do funkcí v ústavním systému ČR Alexandra Hruboňová 8-)
19. Výkonná moc v ČR Jana Staňková 8-)
20. Prezident republiky – postavení v ústavním systému ČR Veronika Bajzíková 8-)
21. Pravomoci prezidenta republiky Jana Staňková 8-)
22. Vláda ČR Ilona Slabáková 8-)
23. Soudní moc v ČR; ústavní principy soudcovské nezávislosti a nestrannosti a jejich záruky Alena Tibitanzlová 8-)
24. Ústavní soud v ústavním systému ČR Lucka Cyrányová 8-)
25. Působnost Ústavního soudu a řízení před ním Tomáš Martinec 8-)
26. Řízení o ústavních stížnostech před Ústavním soudem Tomáš Martinec 8-)
27. Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu Petra Jestříbková 8-)
28. Soustava soudů v ČR, jmenování a odvolávání soudců, soudcovské rady Barbora Mimochodková 8-)
29. Prostředky kontroly a dozoru v ústavním systému ČR Anička Konopásková 8-)
30. Územní členění státu a ústavní základy územní samosprávy v ČR Vendula Bušková 8-)
31. Zajišťování bezpečnosti v ČR – ústavní a zákonná úprava Fanda Tikal 8-)

Okruh B

Otázka Autor vypracování Zk.
32. Státní občanství – vznik, právní úprava, zánik. Hanka Kurečková 8-)
33. Listina základních práv a svobod – vznik, ideové zdroje, postavení v ústavním řádu ČR, obsah, vztah k mezinárodním smlouvám Petr Koláček 8-)
34. Subjekty práv a svobod v Listině Terka Lukášová 8-)
35. Základní práva a svobody – pojem, prameny, funkce Lenka Řehořová 8-)
36. Obecná ustanovení Listiny Jindra Vít 8-)
37. Formy a způsoby omezení základních práv a svobod v ČR; úprava povinností v Listině Lenka Řehořová 8-)
38. Princip rovnosti a zákaz diskriminace, uplatnění v rozhodování Ústavního soudu Kateřina Buchtová 8-)
39. Svoboda jednotlivce a její ústavní záruky v ČR Ella Toužimská 8-)
40. Vlastnické právo a jeho ústavní záruky v ČR Vojtěch Pospíšil 8-)
41. Politická práva v Listině – subjekty, obsah, omezení, soutěž politických sil, záruky Adéla Nosková 8-)
42. Svoboda projevu a právo na informace v ČR Klára Voráčková 8-)
43. Petiční právo v ČR Kristýna Kodetová 8-)
44. Shromažďovací právo v ČR Tereza Stulíková 8-)
45. Sdružovací právo v ČR Hana Janotová 8-)
46. Politické strany v právním řádu ČR Vojtěch Láznička 8-)
47. Ústavní ochrana menšin v ČR Karolína Kolářová 8-)
48. Principy sociálního státu v Listině Tereza Bartošová 8-)
49. Ochrana životního prostředí v Ústavě a v Listině Miloš Bohoněk 8-)
50. Právo na spravedlivý proces v Listině Kateřina Buchtová 8-)
51. Prostředky ochrany základních práv a svobod Tereza Bartošová 8-)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code