Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-9 [2017/01/19 12:47]
89.102.173.247 [Horizontální dělba moci]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-9 [2018/01/10 07:24] (aktuální)
Štěpánka Smolíková [Horizontální dělba moci]
Řádek 65: Řádek 65:
   * Dělba moci se projevuje v konstrukci ústavy rozdělením ústavních orgánu do jednotlivých hlav a jejich pojmenováním.   * Dělba moci se projevuje v konstrukci ústavy rozdělením ústavních orgánu do jednotlivých hlav a jejich pojmenováním.
  
-  * **__Moc zákonodárná - hlava druhá__** * Je tvořena Senátem a Poslaneckou sněmovnou.+  * **__Moc zákonodárná - hlava druhá__** ​     * Je tvořena Senátem a Poslaneckou sněmovnou.
       * Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně prostřednictvím institutu vyslovení důvěry a odvozuje od ní svoji legitimitu.       * Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně prostřednictvím institutu vyslovení důvěry a odvozuje od ní svoji legitimitu.
       * Jako narušení systému dělby moci se jeví nezakotvení **inkompatibility funkcí** ​ poslanců a členů vlády.       * Jako narušení systému dělby moci se jeví nezakotvení **inkompatibility funkcí** ​ poslanců a členů vlády.
Řádek 82: Řádek 82:
   * **__Moc soudní - hlava čtvrtá__** * Ústavní soud, soustava soudů.   * **__Moc soudní - hlava čtvrtá__** * Ústavní soud, soustava soudů.
       * Moc soudní stojí stranou a její oddělení není v zásadě ohroženo.       * Moc soudní stojí stranou a její oddělení není v zásadě ohroženo.
-      * Do jejího výkonu ale zasahuje prezident svou pravomocí udělit **milost** ​ (**čl. 62 g Ú **- agraciace + rehabilitace + **čl. 63j Ú** - abolice) a **amnestii** ​ (**čl. 63 k Ú**). Ovlivňuje také personální složení soudů při jmenování soudců (event. při výběru ústavních soudců).+      * Do jejího výkonu ale zasahuje prezident svou pravomocí udělit **milost** ​ (**čl. 62 g Ú **- agraciace + rehabilitace + **čl. 63j Ú**  - abolice) a **amnestii** ​ (**čl. 63 k Ú**). Ovlivňuje také personální složení soudů při jmenování soudců (event. při výběru ústavních soudců).
   * Ústavní soud představuje důležitý konrolní a brzdící prvek nejen vůči Parlamentu (v rámci abstraktní kontroly ústavnosti),​ ale i jiným orgánům.   * Ústavní soud představuje důležitý konrolní a brzdící prvek nejen vůči Parlamentu (v rámci abstraktní kontroly ústavnosti),​ ale i jiným orgánům.
   * V moderním demokratickém státu je klasická **tripartice moci** ​ již překonaná a uplatňuje se spíše metodologicky. V konstrukci ústav jsou (zejména od 80. let) používány sofistikovanější postupy.   * V moderním demokratickém státu je klasická **tripartice moci** ​ již překonaná a uplatňuje se spíše metodologicky. V konstrukci ústav jsou (zejména od 80. let) používány sofistikovanější postupy.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code