Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-8 [2012/01/11 10:35]
Filip Murár [Ústavní vymezení ČR]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-8 [2013/01/22 23:20]
Michal Zikmund [ČR jako demokratický právní stát] - číslo napadeného zákona nahrazeno číslem nálezu
Řádek 32: Řádek 32:
   * //dle judikatury ÚS//: ​   * //dle judikatury ÚS//: ​
       * **14/1994 Sb.** - náleží k podstatným náležitostem demokratického právního státu především svrchovanost lidu a demokratický politický režim, který vylučuje jakýkoli mocenský monopol ​       * **14/1994 Sb.** - náleží k podstatným náležitostem demokratického právního státu především svrchovanost lidu a demokratický politický režim, který vylučuje jakýkoli mocenský monopol ​
-      * **142/1996 Sb.** - znaky právního státu – princip právní jistoty (zákaz retroaktivity atd.)+      * **87/2003 Sb.** - znaky právního státu – princip právní jistoty (zákaz retroaktivity atd.)
   * **principy právního státu:​** ​   * **principy právního státu:​** ​
     * právní stát = znamenal i rovnost před zákonem a svrchovaný stát (2. polovina 19. století - rakouská a německá právní oblast)- nebyl však spojen se svrchovaností lidu a demokratickými principy - to přináší až pojetí demokratického právního státu - předpokládá odstranit demokratický deficit ve všech složkách státní moci, jakož i odmítnout separaci jednotlivých složek moci navzájem i od zdroje této moci - klade důraz na demokracii a na odpovědnost při vykonávání funkcí     * právní stát = znamenal i rovnost před zákonem a svrchovaný stát (2. polovina 19. století - rakouská a německá právní oblast)- nebyl však spojen se svrchovaností lidu a demokratickými principy - to přináší až pojetí demokratického právního státu - předpokládá odstranit demokratický deficit ve všech složkách státní moci, jakož i odmítnout separaci jednotlivých složek moci navzájem i od zdroje této moci - klade důraz na demokracii a na odpovědnost při vykonávání funkcí
Řádek 142: Řádek 142:
   * Komentář, k Ústavě, Syllová, Sládeček, Mikule, s.6-14   * Komentář, k Ústavě, Syllová, Sládeček, Mikule, s.6-14
   * Nálezy ÚS: zákon č. 14/1994 Sb. + www.soudnisoustava.ic.cz ​   * Nálezy ÚS: zákon č. 14/1994 Sb. + www.soudnisoustava.ic.cz ​
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code