Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-6 [2015/01/24 19:30]
194.228.32.12 [Povaha práva EU]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-6 [2015/01/24 22:30] (aktuální)
194.228.32.12 [Nálezy ÚS]
Řádek 218: Řádek 218:
     * ÚS se zde na podnět skupiny poslanců zabýval mj. poměrem komunitárního práva EU a domácího pr. ČR, právě v souvislosti s úpravou cukerných kvót v ČR     * ÚS se zde na podnět skupiny poslanců zabýval mj. poměrem komunitárního práva EU a domácího pr. ČR, právě v souvislosti s úpravou cukerných kvót v ČR
     * ÚS zde vyslovil, že není oprávněn posuzovat otázky platnosti norem komunitárního práva, resp., nepřísluší mu, aby se zabýval ústavní konformitou předpisů komunitárního práva v těch oblastech, kde ČR přenesla na EU výkon některých pravomocí     * ÚS zde vyslovil, že není oprávněn posuzovat otázky platnosti norem komunitárního práva, resp., nepřísluší mu, aby se zabýval ústavní konformitou předpisů komunitárního práva v těch oblastech, kde ČR přenesla na EU výkon některých pravomocí
-    * Je konstatováno Ústavním soudem, že "​propůjčení"​ pravomocí EU ze strany ČR je podmíněné dodržováním standardů, které lze z hlediska českého ústavního pořádku vymezit jako podstatné náležitosti demokratického právního řádu => tím ÚS navázal na rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu, který vyslovil vůči EU podobnou myšlenkuu nás je však problémem, že (na rozdíl od Německa) tyto podstatné náležitosti demokratického právního státu nemáme vymezeny.  +    * Je konstatováno Ústavním soudem, že "​propůjčení"​ pravomocí EU ze strany ČR je podmíněné dodržováním standardů, které lze z hlediska českého ústavního pořádku vymezit jako podstatné náležitosti demokratického právního řádu => tím ÚS navázal na rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu, který vyslovil vůči EU podobnou myšlenkuu nás je však problémem, že (na rozdíl od Německa) tyto podstatné náležitosti demokratického právního státu nemáme vymezeny.  
-    * Tím, že jsme některé pravomoci předaly orgánům EU, se komunitární právo v některých částech stalo pro ČR bezprostředně závaznýmbezprostředně použitelné a aplikovatelné komunitární právo nelze přepisovat do jakékoliv z forem vnitrostátního práva, jelikož tím, že jsme v daných otázkách propůjčili pravomoc EU, vzdali jsme se i možnosti tyto otázky právně regulovat. ​+    * Tím, že jsme některé pravomoci předali orgánům EU, se komunitární právo v některých částech stalo pro ČR bezprostředně závaznýmbezprostředně použitelné a aplikovatelné komunitární právo nelze přepisovat do jakékoliv z forem vnitrostátního práva, jelikož tím, že jsme v daných otázkách propůjčili pravomoc EU, vzdali jsme se i možnosti tyto otázky právně regulovat. ​
     * ÚS také konstatoval,​ že bude primárně vycházet pouze z těch právních principů, které mají původ u nás, k principům EU může jen přihlížet.     * ÚS také konstatoval,​ že bude primárně vycházet pouze z těch právních principů, které mají původ u nás, k principům EU může jen přihlížet.
     * ÚS si výslovně ponechal možnost v budoucnosti ústavněprávně přezkoumávat vnitrostátní pr. předpisy, které jsou komplementární k právu EU.      * ÚS si výslovně ponechal možnost v budoucnosti ústavněprávně přezkoumávat vnitrostátní pr. předpisy, které jsou komplementární k právu EU. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code