Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-5 [2015/01/24 19:07]
194.228.32.12 [Prezident republiky]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-5 [2016/11/03 17:16] (aktuální)
89.24.180.48 [President republiky] - úprava pravopisu v souladu s Ústavou (a aby to bylo stejně, i v jiných slovech)
Řádek 123: Řádek 123:
    
   * ÚS rozhoduje o souladu MS podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí ÚS nemůže být smlouva ratifikována. viz: [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-25|]] ​   * ÚS rozhoduje o souladu MS podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí ÚS nemůže být smlouva ratifikována. viz: [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-25|]] ​
-===== President ​republiky ===== +===== Prezident ​republiky ===== 
-  * Podle čl. 63 odst. 1 a) Ústavy zastupuje stát navenek - reprezentuje stát v právních vztazích mezi státy, tradičně se na základě norem mezinárodního práva má za to, že hlava státu, jakožto jeho nejvyšší ​representant, jedná za svůj stát v mezinárodních stycích s takovými účinky, že  všechny jeho právně závazné mezinárodní úkony se pokládají za úkony státu+  * Podle čl. 63 odst. 1 a) Ústavy zastupuje stát navenek - reprezentuje stát v právních vztazích mezi státy, tradičně se na základě norem mezinárodního práva má za to, že hlava státu, jakožto jeho nejvyšší ​reprezentant, jedná za svůj stát v mezinárodních stycích s takovými účinky, že všechny jeho právně závazné mezinárodní úkony se pokládají za úkony státu
   * Podle čl. 7 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu se za zástupce svého státu považuje hlava státu (vedle předsedy vlády a ministra zahraničních věcí) již z titulu své funkce a bez předložení plné moci a jako taková je zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se sjednáváním smlouvy ​   * Podle čl. 7 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu se za zástupce svého státu považuje hlava státu (vedle předsedy vlády a ministra zahraničních věcí) již z titulu své funkce a bez předložení plné moci a jako taková je zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se sjednáváním smlouvy ​
 ===== Prameny ====== ===== Prameny ======
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code