Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-4 [2015/01/24 17:25]
194.228.32.12 [Obsah Ústavy ČR]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-4 [2015/01/24 17:32] (aktuální)
194.228.32.12 [Obsah Ústavy ČR]
Řádek 220: Řádek 220:
 **2) Vztahová ustanovení - vyjadřující vztah státu ke společnosti a jednotlivcům a jiným státům** **2) Vztahová ustanovení - vyjadřující vztah státu ke společnosti a jednotlivcům a jiným státům**
   * nesměřují dovnitř státní organizace, ale určují vztah k jejímu okolí   * nesměřují dovnitř státní organizace, ale určují vztah k jejímu okolí
-  * tradičně sem patří úprava základních práv a svobod – vymezení autonomních prostor jedince chráněných před zásahy státní moci (liberální stát), možnosti jednotlivce podílet se na správě veřejných věcí ​/demokratický stát), úkoly státu poskytovat jednotlivci plnění (sociální stát) – ovšem tohle je u nás převážně v Listině+  * tradičně sem patří úprava základních práv a svobod – vymezení autonomních prostor jedince chráněných před zásahy státní moci (liberální stát), možnosti jednotlivce podílet se na správě veřejných věcí ​(demokratický stát), úkoly státu poskytovat jednotlivci plnění (sociální stát) – u nás obsaženo ​převážně v Listině
   * možná je různá klasifikace těchto norem   * možná je různá klasifikace těchto norem
       * podle povinného subjektu práva, která zavazují každého X jen stát X jen určitou větev či funkci státní moci       * podle povinného subjektu práva, která zavazují každého X jen stát X jen určitou větev či funkci státní moci
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code