Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-49 [2012/01/04 19:42]
Miloš Bohoněk [49. Ochrana životního prostředí v Ústavě a v Listině]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-49 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 38: Řádek 38:
     * Informace musí být poskytovány nejen o životním prostředí,​ ale i o přírodních zdrojích, těmi se rozumějí podle § 7/1 zákona o životním prostředí části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb     * Informace musí být poskytovány nejen o životním prostředí,​ ale i o přírodních zdrojích, těmi se rozumějí podle § 7/1 zákona o životním prostředí části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb
     * Zatímco subjektem práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 je každá fyzická osoba, informace o stavu životního prostředí může žádat i osoba právnická.     * Zatímco subjektem práva na příznivé životní prostředí podle čl. 35 je každá fyzická osoba, informace o stavu životního prostředí může žádat i osoba právnická.
-    * ÚS: "Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické organismy, které - narozdíl od PO - podléhají eventuálním negativním vlivům žibotního ​prostředí." ​+    * ÚS: "Je zřejmé, že práva vztahující se k životnímu prostředí přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické organismy, které - narozdíl od PO - podléhají eventuálním negativním vlivům životního ​prostředí." ​
     * Vláda musí podle zákona každoročně vypracovat zprávu o stavu životního prostředí ČR a následně jí předložit Parlamentu     * Vláda musí podle zákona každoročně vypracovat zprávu o stavu životního prostředí ČR a následně jí předložit Parlamentu
  
Řádek 63: Řádek 63:
   * Dienstbier Filip, Ochrana životního prostředí a její nástroje, 2011, http://​www.pf.upol.cz/​fileadmin/​user_upload/​PF-dokumenty/​KSPP/​Zivotko/​Filip_D/​ZPZPp01.pdf   * Dienstbier Filip, Ochrana životního prostředí a její nástroje, 2011, http://​www.pf.upol.cz/​fileadmin/​user_upload/​PF-dokumenty/​KSPP/​Zivotko/​Filip_D/​ZPZPp01.pdf
   * Právo životního prostředí,​ Wiki, http://​www.enviwiki.cz/​wiki/​Pr%C3%A1vo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD   * Právo životního prostředí,​ Wiki, http://​www.enviwiki.cz/​wiki/​Pr%C3%A1vo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code