Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-48 [2011/12/12 06:53]
Michal Tuláček
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-48 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 124: Řádek 124:
   * **odst. 2** //„Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.“//​   * **odst. 2** //„Právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem.“//​
           * __Souhrn: ochrana duševního vlastnictví,​ právo přístupu ke kulturnímu bohatství__           * __Souhrn: ochrana duševního vlastnictví,​ právo přístupu ke kulturnímu bohatství__
-====== Charakter sociálních práv dle ÚS (Pl. ÚS 1/08, Pl.ÚS 2/08) ======+===== Charakter sociálních práv dle ÚS (Pl. ÚS 1/08, Pl.ÚS 2/08) =====
   * **Pojmovým znakem sociálních práv je skutečnost,​ že nemají bezpodmínečnou povahu a je možné se jich domáhat pouze v mezích zákonů (čl. 41 odst. 1 LPS)**. Toto ustanovení dává pravomoc zákonodárci stanovit konkrétní podmínky realizace sociálních práv. Zákonné provedení nesmí být v rozporu s ústavními principy, jinými slovy, příslušné zákony nesmí ústavně zaručená sociální práva popřít či anulovat. Při provádění ústavní úpravy, zakotvené v Listině, se zákonodárce musí řídit čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterého při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. ​   * **Pojmovým znakem sociálních práv je skutečnost,​ že nemají bezpodmínečnou povahu a je možné se jich domáhat pouze v mezích zákonů (čl. 41 odst. 1 LPS)**. Toto ustanovení dává pravomoc zákonodárci stanovit konkrétní podmínky realizace sociálních práv. Zákonné provedení nesmí být v rozporu s ústavními principy, jinými slovy, příslušné zákony nesmí ústavně zaručená sociální práva popřít či anulovat. Při provádění ústavní úpravy, zakotvené v Listině, se zákonodárce musí řídit čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterého při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. ​
   * **U sociálních práv lze konstatovat,​ že jejich souhrnným omezením je právě skutečnost,​ že nejsou, na rozdíl např. od základních práv a svobod, přímo vymahatelná na základě Listiny. Jejich omezenost spočívá právě v nutnosti zákonného provedení, které je ovšem zároveň podmínkou konkrétní realizace jednotlivých práv.**   * **U sociálních práv lze konstatovat,​ že jejich souhrnným omezením je právě skutečnost,​ že nejsou, na rozdíl např. od základních práv a svobod, přímo vymahatelná na základě Listiny. Jejich omezenost spočívá právě v nutnosti zákonného provedení, které je ovšem zároveň podmínkou konkrétní realizace jednotlivých práv.**
Řádek 138: Řádek 138:
   * Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda,​ I.díl, s. 169 - 170   * Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda,​ I.díl, s. 169 - 170
   * Listina základních práv a svobod   * Listina základních práv a svobod
-  * Viz též test racionality zde: [[ustavko:​zkouska:​otazka-36|]]+  * Viz též test racionality zde: [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-36|]] 
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}} 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code