Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-47 [2012/01/16 21:53]
Filip Murár [Ochrana národnostních a etnických menšin]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-47 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 75: Řádek 75:
   * __Čl.25 odst.1 obsahuje práva deklarována kolektivně__   * __Čl.25 odst.1 obsahuje práva deklarována kolektivně__
     * Občanům(!),​ kteří tvoří n./e. menšinu se zaručuje : rozvíjet vlastní kulturu: prostřednictvím literatury, divadel festivaly národní kultury aj.     * Občanům(!),​ kteří tvoří n./e. menšinu se zaručuje : rozvíjet vlastní kulturu: prostřednictvím literatury, divadel festivaly národní kultury aj.
-    * Právo ​rozlišovat a přijímat informace v mateřském jazyce ​+    * Právo ​rozšovat a přijímat informace v mateřském jazyce ​
     * Sdružovat se v národnostních sdruženích     * Sdružovat se v národnostních sdruženích
       * Je zaručen všestranný rozvoj: právní záruka + prostředky k zajištění + současně kontrola, jak budou prostředky použity ​       * Je zaručen všestranný rozvoj: právní záruka + prostředky k zajištění + současně kontrola, jak budou prostředky použity ​
Řádek 84: Řádek 84:
    
   * V obouch komorách Parlamentu - fakultativní výbory   * V obouch komorách Parlamentu - fakultativní výbory
-  * V zastupitelstvích ​obcí a krajů - **výbory pro národnostní menšiny**+  * V zastupitelstvech ​obcí a krajů - **výbory pro národnostní menšiny**
       * Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny (dle zákona o obcích)       * Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny (dle zákona o obcích)
       * Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny (dle zákona o krajích)       * Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny (dle zákona o krajích)
Řádek 99: Řádek 99:
   * Ústavní právo, Pavlíček a kol., II.díl část 2., str. 176 až 184   * Ústavní právo, Pavlíček a kol., II.díl část 2., str. 176 až 184
  
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code