Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-45 [2012/01/22 19:59]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-45 [2013/01/23 15:12] (aktuální)
Aleš Klekner Opraveny překlepy
Řádek 33: Řádek 33:
   * ústavní listina 1920 jej obsahuje v § 113 "​Svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze zbraně se shromažďovati a tvořiti spolky jsou zabezpečeny"​   * ústavní listina 1920 jej obsahuje v § 113 "​Svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze zbraně se shromažďovati a tvořiti spolky jsou zabezpečeny"​
   * v systematice Listiny je zařazeno v Hlavě druhé Lidská práva a základní svobody oddíl druhý Politická práva   * v systematice Listiny je zařazeno v Hlavě druhé Lidská práva a základní svobody oddíl druhý Politická práva
-  * svým obsahem předpokládá právo sdružovat se jednak možnost vytvářet společenská , tj. nestátní sdružení, ​jakoo jsou zájmové spolky a organizace, politické strany, církve odbory, podnikatelské svazy aj., ale i vstupovat do již vytvořených a bez překážek z nich i vystupovat ​+  * svým obsahem předpokládá právo sdružovat se jednak možnost vytvářet společenská , tj. nestátní sdružení, ​jako jsou zájmové spolky a organizace, politické strany, církve odbory, podnikatelské svazy aj., ale i vstupovat do již vytvořených a bez překážek z nich i vystupovat ​
   * hlavním cílem sdružení je uspokojovat a chránit zájmy svých členů, smysl svého působení nevidí ve vytváření zisku   * hlavním cílem sdružení je uspokojovat a chránit zájmy svých členů, smysl svého působení nevidí ve vytváření zisku
   * podmínkou jejich činnosti není vydání povolení, licence apod. ze strany státu, ani neusilují, na rozdíl od politických stran, o získání podílu na výkonu státní moci   * podmínkou jejich činnosti není vydání povolení, licence apod. ze strany státu, ani neusilují, na rozdíl od politických stran, o získání podílu na výkonu státní moci
-  * pod pojmem sdružení lze v širokém slova smyslu rozumět spojení fyzických a právnických osob, které se dobrovolně na delší dobu sdruží za účelem uskutečnění společného cíle, případn k ochraně svých práv a zájmů, a projevuj ​organizovaně svoji vůli+  * pod pojmem sdružení lze v širokém slova smyslu rozumět spojení fyzických a právnických osob, které se dobrovolně na delší dobu sdruží za účelem uskutečnění společného cíle, případně k ochraně svých práv a zájmů, a projevují ​organizovaně svoji vůli
   * stát sdružovací právo chrání právními zárukami ve smyslu čl.36 LZPS, a též trestněprávními sankcemi - zejména § 179 TZ Porušování svobody sdružování a shromažďování:​   * stát sdružovací právo chrání právními zárukami ve smyslu čl.36 LZPS, a též trestněprávními sankcemi - zejména § 179 TZ Porušování svobody sdružování a shromažďování:​
   - Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.   - Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code