Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-44 [2011/12/06 05:18]
Klára Švandelíková [Judikatura]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-44 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 25: Řádek 25:
       * //(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.//       * //(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.//
     * Čl. 44 stanovuje možnost omezení práva shromažďovacího vybraným skupinám obyvatel     * Čl. 44 stanovuje možnost omezení práva shromažďovacího vybraným skupinám obyvatel
-  * [[:​ustavko:​zakon_shromazdovaci|zákon o právu shromažďovacím - 84/1990 Sb.]]+  * [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zakon_shromazdovaci|zákon o právu shromažďovacím - 84/1990 Sb.]]
     * **Prováděcí předpis k ústavní úpravě**     * **Prováděcí předpis k ústavní úpravě**
     * Působnost mohou vykonávat **obecní úřady, pověřené obecní úřady, krajské úřady nebo Ministerstvo vnitra** (§ 2a)     * Působnost mohou vykonávat **obecní úřady, pověřené obecní úřady, krajské úřady nebo Ministerstvo vnitra** (§ 2a)
       * V Praze je to magistrát (zákon č. 131/200, o hlavním městě Praze), nikoliv radnice městské části.       * V Praze je to magistrát (zákon č. 131/200, o hlavním městě Praze), nikoliv radnice městské části.
     * Zákon upravuje podmínky svolání shromáždění a stanoví oprávnění a povinnosti svolatele (§ 3)     * Zákon upravuje podmínky svolání shromáždění a stanoví oprávnění a povinnosti svolatele (§ 3)
-      * Občan starší 18 let+      * Občan starší 18 let - pozor! tento zákon byl přijat před LZPS, musí se tedy vykládat v souladu s ní. Podle čl. 42(3) LZPS se  pojem "​občan"​ v tomto zákonu vykládá jako každý člověk, tedy platí i pro cizince (zdroj: Suchánek, seminář)
       * PO se sídlem na území ČR       * PO se sídlem na území ČR
       * Skupina osob       * Skupina osob
Řádek 139: Řádek 139:
   * Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod   * Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
   * Pl.ÚS 40/95 - 123/1996 Sb.   * Pl.ÚS 40/95 - 123/1996 Sb.
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code