Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-43 [2011/12/07 18:50]
Hana Janotová [Ústavní vývoj petičního práva v Čechách od roku 1918]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-43 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 14: Řádek 14:
   * Ústava Československé socialistické republiky 11.7.1960 **(zákon č. 100/1960 Sb.)**   * Ústava Československé socialistické republiky 11.7.1960 **(zákon č. 100/1960 Sb.)**
     * V čl. 29 bylo zakotveno právo obracet se na zastupitelské sbory a jiné státní orgány s podněty a stížnostmi. Oproti dnešnímu pojetí petice ale bylo možné podat podnět i v soukromé věci. Provedeno vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. (zrušena až 1.1.2006)     * V čl. 29 bylo zakotveno právo obracet se na zastupitelské sbory a jiné státní orgány s podněty a stížnostmi. Oproti dnešnímu pojetí petice ale bylo možné podat podnět i v soukromé věci. Provedeno vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. (zrušena až 1.1.2006)
-  * ÚZ 100/1960 byl, i po pádu komunistického režimu, od 23.dubna 1990 až do rozpadu federace 1. ledna 1993 ústavou České a Slovenské Federativní Republiky - __petiční právo bylo zakotveno prostřednictvím LZPaS viz.dále__+  * ÚZ 100/1960 byl, i po pádu komunistického režimu, od 23.dubna 1990 až do rozpadu federace 1. ledna 1993 ústavou České a Slovenské Federativní Republiky - __petiční právo bylo zakotveno prostřednictvím LZPaS viz dále__
   * **Listina základní práv a svobod** - přijata 9.1.1991, ú.z., kterým se uvozuje LZPaS (23/1991)   * **Listina základní práv a svobod** - přijata 9.1.1991, ú.z., kterým se uvozuje LZPaS (23/1991)
     * Hlava druhá - Základní lidská práva a svobody     * Hlava druhá - Základní lidská práva a svobody
Řádek 30: Řádek 30:
 ===== Zákonná úprava v ČR ===== ===== Zákonná úprava v ČR =====
  
-  * ČR je petiční právo jedním z ústavně zaručených práv občanů, patří do skupiny práv politických +  * ČR je petiční právo jedním z ústavně zaručených práv občanů, patří do skupiny práv politických 
-  * součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím __Listiny základních práv a svobod__, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne 16.12.1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako **z.č.2/​1993** (ve znění z.č.162/​1998 Sb.) +  * Součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím __Listiny základních práv a svobod__, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne 16.12.1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako **z.č.2/​1993** (ve znění z.č.162/​1998 Sb.) 
-  * na čl. 18 Listiny navazuje [[:​ustavko:​zakon_peticni|zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním]] (jeden z tzv. politických zákonů) , který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva +  * Na čl. 18 Listiny navazuje [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zakon_peticni|zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním]] (jeden z tzv. politických zákonů) , který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva 
-    * tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou  +    * Tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou ​- podle čl. 42(3) LZPS se tedy pojem "​občan"​ v tomto zákonu vykládá jako každý člověk, tedy platí i pro cizince (zdroj: Suchánek, seminář) 
-    * jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990) +    * Jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990) 
-  * byl vyhlášen 29.3.1990 a tímto dnem také nabyl účinnosti ​+  * Byl vyhlášen 29.3.1990 a tímto dnem také nabyl účinnosti ​
  
  
Řádek 41: Řádek 41:
 ===== Petiční právo v jednacích řádech komor Parlamentu ČR ===== ===== Petiční právo v jednacích řádech komor Parlamentu ČR =====
  
-  * postup ​pro projednání petice adresované jedné z komor Parlamentu ČR je v případě Senátu i Poslanecké sněmovny téměř totožný +  * Postup ​pro projednání petice adresované jedné z komor Parlamentu ČR je v případě Senátu i Poslanecké sněmovny téměř totožný 
-  * petice ​je doručena orgánu komory, který má pravomoc vyřizovat petice, ten posoudí splnění náležitostí petice (viz.níže) a rozhodne o dalším postupu +  * Petice ​je doručena orgánu komory, který má pravomoc vyřizovat petice, ten posoudí splnění náležitostí petice (viz níže) a rozhodne o dalším postupu 
-  * dále může dojít k projednání petice na zasedání komory aj.+  * Dále může dojít k projednání petice na zasedání komory aj.
  
 ==== Zákon 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu==== ==== Zákon 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu====
Řádek 63: Řádek 63:
  
 ==== Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 90/1995 Sb. ==== ==== Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 90/1995 Sb. ====
-  * tomto zákoně je upravena účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů a postup při projednávání petice adresované Poslanecké sněmovně ČR+  * tomto zákoně je upravena účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů a postup při projednávání petice adresované Poslanecké sněmovně ČR
  
   * Část druhá, Poslanci, Účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů   * Část druhá, Poslanci, Účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů
Řádek 78: Řádek 78:
  
 ===== Petiční právo v Evropské unii ===== ===== Petiční právo v Evropské unii =====
-  * petiční právo je jedním z práv občana Evropské unie a je zaručeno v __Listině základních práv Evropské unie (2007/C 303/01)__ jako petiční právo k Evropskému parlamentu. Jeho zakotvení najdeme v Hlavě V, která se týká občanských práv, a konkrétně v článku 44 tohoto dokumentu.+  * Petiční právo je jedním z práv občana Evropské unie a je zaručeno v __Listině základních práv Evropské unie (2007/C 303/01)__ jako petiční právo k Evropskému parlamentu. Jeho zakotvení najdeme v Hlavě V, která se týká občanských práv, a konkrétně v článku 44 tohoto dokumentu.
   *** Čl.44**   *** Čl.44**
   *** Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.** ​   *** Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.** ​
  
-  *  původně byla tato listina plánována jako součást odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu, ale nakonec byla uvedena současně s Lisabonskou smlouvou. Výjimku z úplné platnosti Listiny základních práv EU si vyjednala Velká Británie, Polsko (jejich protokoly o uplatnění LZP EU na jejic území jsou již součástí primárního práva EU) a také Česká republika. K dojednání výjimky došlo díky zákorku prezidenta Klause, který ho "​vyměnil"​ za ratifikaci Lisabonské smlouvy na podzim 2009. Důvodem vyjímky je ohrožení Benešových dekretů. Protokol o uplatňování LZP EU v České republice je však zatím jen Přílohou I Závěrů Evropské rady, tzn. není součástí primárního práva. "​Český protokol"​ se nejspíše připojí ke Smlouvě o fungování EU a ke Smlouvě o EU v okamžiku uzavření příští přístupové smlouvy (Chorvatsko 2012/2013). Do té doby je dle některých odborníků LZP EU v ČR platná v plném rozsahu...ale bůhví 8-O +  * Původně byla tato listina plánována jako součást odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu, ale nakonec byla uvedena současně s Lisabonskou smlouvou. Výjimku z úplné platnosti Listiny základních práv EU si vyjednala Velká Británie, Polsko (jejich protokoly o uplatnění LZP EU na jejic území jsou již součástí primárního práva EU) a také Česká republika. K dojednání výjimky došlo díky zákorku prezidenta Klause, který ho "​vyměnil"​ za ratifikaci Lisabonské smlouvy na podzim 2009. Důvodem vyjímky je ohrožení Benešových dekretů. Protokol o uplatňování LZP EU v České republice je však zatím jen Přílohou I Závěrů Evropské rady, tzn. není součástí primárního práva. "​Český protokol"​ se nejspíše připojí ke Smlouvě o fungování EU a ke Smlouvě o EU v okamžiku uzavření příští přístupové smlouvy (Chorvatsko 2012/2013). Do té doby je dle některých odborníků LZP EU v ČR platná v plném rozsahu...ale bůhví 8-O 
-dále pak můžeme nalézt jeho úpravu v: +Dále pak můžeme nalézt jeho úpravu v: 
   * __Smlouva o EU 92/​C191/​01__ tzn. konsolidované znění smlouvy o založení evropského společenství –  ​   * __Smlouva o EU 92/​C191/​01__ tzn. konsolidované znění smlouvy o založení evropského společenství –  ​
     * Čl. 21 (bývalý článek 8d) každý občan evropské unie má petiční právo k evropskému parlamentu v souladu s článkem 194 (bývalým článkem 138d)     * Čl. 21 (bývalý článek 8d) každý občan evropské unie má petiční právo k evropskému parlamentu v souladu s článkem 194 (bývalým článkem 138d)
Řádek 91: Řádek 91:
 ===== Petice ===== ===== Petice =====
  
-  * peticí se může na orgány státu nebo územní samosprávy obrátit buď jednotlivý občan nebo mohou občané sestavit petiční výbor a vybrat jednu osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány.  +  * peticí se může na orgány státu nebo územní samosprávy obrátit buď jednotlivý občan nebo mohou občané sestavit petiční výbor a vybrat jednu osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány.  
-  * petiční výbor není samostatnou právnickou osobou, jeho vznik není pro naplnění účelu petice nutný a také se nemusí nikde hlásit. Petiční výbor je pouze organizační složkou. +  * Petiční výbor není samostatnou právnickou osobou, jeho vznik není pro naplnění účelu petice nutný a také se nemusí nikde hlásit. Petiční výbor je pouze organizační složkou. 
-  * petice ​slouží orgánům státu (územní samosprávy) k tomu, aby se seznámily s tím, co občané chtějí, jaké je veřejné mínění. Státní orgány nebo orgány územní samosprávy jsou povinny petici přijmout, posoudit její obsah a písemně na ni do 30 dnů odpovědět. Nevzniká jim povinnost se textem petice „řídit“.  +  * Petice ​slouží orgánům státu (územní samosprávy) k tomu, aby se seznámily s tím, co občané chtějí, jaké je veřejné mínění. Státní orgány nebo orgány územní samosprávy jsou povinny petici přijmout, posoudit její obsah a písemně na ni do 30 dnů odpovědět. Nevzniká jim povinnost se textem petice „řídit“.  
-  * občané mají právo shromažďovat pod petici podpisy na podpisové archy – tedy vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. Nesmí ovšem zvolit způsob, který by odporoval zákonu (např. vydírání). ​ Za tímto účelem mohou být petice a podpisové archy vystaveny na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu.  +  * Občané mají právo shromažďovat pod petici podpisy na podpisové archy – tedy vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. Nesmí ovšem zvolit způsob, který by odporoval zákonu (např. vydírání). ​ Za tímto účelem mohou být petice a podpisové archy vystaveny na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu.  
-  * sběr podpisů je možný pouze fyzicky na podpisové archy, nelze sbírat podpisy prostřednictvím emailu nebo jiných komunikačních prostředků. (odlišná pravidla jsou stanovena pro elektronickou petici, ktrá používá systém elektronických podpsiů) +  * Sběr podpisů je možný pouze fyzicky na podpisové archy, nelze sbírat podpisy prostřednictvím emailu nebo jiných komunikačních prostředků. (odlišná pravidla jsou stanovena pro elektronickou petici, ktrá používá systém elektronických podpsiů) 
-  * právnické ​osoby a petice = zákon nestanoví, za jakých podmíneka a jakým způsobem, může právnická osoba podpořit petici nebo podat petici, předpokládá se však, že jejími základními identifikačními údaji jsou název nebo obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce toho, kdo je oprávněn jménem PO jednat)+  * Právnické ​osoby a petice = zákon nestanoví, za jakých podmíneka a jakým způsobem, může právnická osoba podpořit petici nebo podat petici, předpokládá se však, že jejími základními identifikačními údaji jsou název nebo obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce toho, kdo je oprávněn jménem PO jednat)
  
 ==== Náležitosti petice a podpisových archů dle zákonů ČR ==== ==== Náležitosti petice a podpisových archů dle zákonů ČR ====
Řádek 102: Řádek 102:
  
 __Co petice musí obsahovat:​__ __Co petice musí obsahovat:​__
-  - požadavek (žádost, návrh, stížnost, prosba, podání, podnět – „text petice“) +  - Požadavek (žádost, návrh, stížnost, prosba, podání, podnět – „text petice“) 
-  - informace ​o tom, kdo petici sestavil +  - Informace ​o tom, kdo petici sestavil 
-    * a) petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat +    * a) Petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat 
-    * b) jednotlivec ​- jméno, příjmení a bydliště +    * b) Jednotlivec ​- jméno, příjmení a bydliště 
-    * c) nevládní ​organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci jednat+    * c) Nevládní ​organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci jednat
 __Co by petice měla obsahovat:​__ __Co by petice měla obsahovat:​__
-  - adresáta ​petice, (není nutné, petice bude posléze předána adresátovi) +  - Adresáta ​petice, (není nutné, petice bude posléze předána adresátovi) 
-  - datum sestavení petice (jeho absence však není důvodem k pomíjení petice adresátem jako neplatné)+  - Datum sestavení petice (jeho absence však není důvodem k pomíjení petice adresátem jako neplatné)
 __Co petice nesmí obsahovat:​__ __Co petice nesmí obsahovat:​__
-  * výzvy ​podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o právu petičním+  * Výzvy ​podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o právu petičním
     * (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.     * (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
     * (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení,​ náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.     * (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení,​ náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
Řádek 117: Řádek 117:
  
 __Co musí podpisové archy obsahovat __ __Co musí podpisové archy obsahovat __
-  - jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis +  - Jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis 
-  - pokud není součástí petičního archu text petice pak: +  - Pokud není součástí petičního archu text petice pak: 
-    - označení, ze kterého je zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena musí být umožněno se s textem petice seznámit  +    - Označení, ze kterého je zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena musí být umožněno se s textem petice seznámit  
-    - jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat nebo jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za o.s., které petici sestavilo+    - Jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat nebo jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za o.s., které petici sestavilo
 __Co mohou podpisové archy obsahovat:​__ __Co mohou podpisové archy obsahovat:​__
-  - text petice+  - Text petice
  
  
Řádek 130: Řádek 130:
  
 __Ten, kdo podpisy pod petici sbírá, resp. ten, kdo je předává úřadu,je povinen:__ __Ten, kdo podpisy pod petici sbírá, resp. ten, kdo je předává úřadu,je povinen:__
-  * dodržovat povinnosti v zákoně o ochraně osobních údajů stanovené. ​  +  * Dodržovat povinnosti v zákoně o ochraně osobních údajů stanovené. ​  
-  * shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze __v souladu se stanoveným účelem__ tj. výkonem práva petičního - a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. ​+  * Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze __v souladu se stanoveným účelem__ tj. výkonem práva petičního - a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. ​
   * Shromažďovat pouze __osobní údaje odpovídající stanovenému účelu__ ​   * Shromažďovat pouze __osobní údaje odpovídající stanovenému účelu__ ​
-  * uchovávat ​osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, ​+  * Uchovávat ​osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, ​
  
 **Není přípustné předávání získaných osobních údajů jiným osobám a subjektům** než správnímu orgánu, jemuž je petice určena, využívat tyto údaje bez souhlasu signatářů k jiným účelům. Totéž platí i pro správní orgán, jemuž byly tyto osobní údaje svěřeny jako součást petice. **Není přípustné předávání získaných osobních údajů jiným osobám a subjektům** než správnímu orgánu, jemuž je petice určena, využívat tyto údaje bez souhlasu signatářů k jiným účelům. Totéž platí i pro správní orgán, jemuž byly tyto osobní údaje svěřeny jako součást petice.
Řádek 141: Řádek 141:
     * "​výtah z NÚS": Nečinnost příslušného státního orgánu při projednávání petice nelze považovat za zásah do základních práv nebo svobod zaručených ústavním zákonem nebo  mezinárodní smlouvou podle čl.10 Ústavy. Zdůvodnění - LZPaS zaručuje pouze právo na podání petice, "//​nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného ​  "​meritorního ​ vyřízení" ​  ​věci, ​ dokonce ​  ​ani ​ reakce příslušného orgánu. Subjektivní ​ právo na  "​vyřízení"​ petice není ústavně založeno a z práva ​ podat petici neplyne subjektivní právo na  to,  aby  petici bylo  obsahově ​ vyhověno.//"​((I.ÚS 21/1994))     * "​výtah z NÚS": Nečinnost příslušného státního orgánu při projednávání petice nelze považovat za zásah do základních práv nebo svobod zaručených ústavním zákonem nebo  mezinárodní smlouvou podle čl.10 Ústavy. Zdůvodnění - LZPaS zaručuje pouze právo na podání petice, "//​nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného ​  "​meritorního ​ vyřízení" ​  ​věci, ​ dokonce ​  ​ani ​ reakce příslušného orgánu. Subjektivní ​ právo na  "​vyřízení"​ petice není ústavně založeno a z práva ​ podat petici neplyne subjektivní právo na  to,  aby  petici bylo  obsahově ​ vyhověno.//"​((I.ÚS 21/1994))
  
-    * něco později však ÚS uvádí, že "​petice je zvláštní kvalifikovaný případ svobody projevu, který je spjat s povinností orgánu veřejné moci na obsah petice reagovat"​ (viznález níže)+    * něco později však ÚS uvádí, že "​petice je zvláštní kvalifikovaný případ svobody projevu, který je spjat s povinností orgánu veřejné moci na obsah petice reagovat"​ (viz  nález níže)
  
   * **II.ÚS 20/1998** ze dne 23.4.1998 Petiční právo a jeho meze   * **II.ÚS 20/1998** ze dne 23.4.1998 Petiční právo a jeho meze
     * "​výtah z NÚS": Navrhovatel ústavní stížnosti se domáhá ochrany svého základního práva na podání stížnosti jako petice a také na to, aby nebyl potrestán za využití tohoto práva (pokuta 10000 Kč od Městského soudu v Brně  za TČ křivého nařčení z přijetí úplatku policejním inspektorem). ÚS konstatoval,​ že se zde jedná o střet dvou základních lidských práv a to ochrana dobré pověsti, cti a jména pol. inspektora vs. petiční právo navrhovatele. Pokud je však petiční právo zneužito v rozporu s Listinou nebo zákonem, což je případ, kdy byl někdo křivě nařčen ze spáchání trestného činu, nejde v tomto rozsahu o ústavně zaručené základní právo (přirozeně za podmínky, že to bylo soudy spolehlivě zjištěno). Ú.stížnost byla domítnuta jako zjevně neodpodstatněná.     * "​výtah z NÚS": Navrhovatel ústavní stížnosti se domáhá ochrany svého základního práva na podání stížnosti jako petice a také na to, aby nebyl potrestán za využití tohoto práva (pokuta 10000 Kč od Městského soudu v Brně  za TČ křivého nařčení z přijetí úplatku policejním inspektorem). ÚS konstatoval,​ že se zde jedná o střet dvou základních lidských práv a to ochrana dobré pověsti, cti a jména pol. inspektora vs. petiční právo navrhovatele. Pokud je však petiční právo zneužito v rozporu s Listinou nebo zákonem, což je případ, kdy byl někdo křivě nařčen ze spáchání trestného činu, nejde v tomto rozsahu o ústavně zaručené základní právo (přirozeně za podmínky, že to bylo soudy spolehlivě zjištěno). Ú.stížnost byla domítnuta jako zjevně neodpodstatněná.
 ===== Zvláštní případy užití a úprava petičního práva =====  ===== Zvláštní případy užití a úprava petičního práva ===== 
-  * zákonodárce, zde použil termín petice, ale __stanovil podmínky, za nichž je lze provádět odlišně__,​ než jak uvádí Zákon o právu petičním +  * Zákonodárce, zde použil termín petice, ale __stanovil podmínky, za nichž je lze provádět odlišně__,​ než jak uvádí Zákon o právu petičním 
-  * porovnání s ústavním petičním právem se jedná o rozídlné insituty, mají odlišný účel a smysl +  * porovnání s ústavním petičním právem se jedná o rozídlné insituty, mají odlišný účel a smysl 
-  * např.: +  * Např.: 
-    * **zákonech o volbách v souvislosti s kandidátkami nezávislých kanidátů** +    * **zákonech o volbách v souvislosti s kandidátkami nezávislých kanidátů** 
-      * příklad: volby do Senátu: k náležitostem přihlášek k registraci nezávislých kanidátů patří **petice __podpourjící__ kandidaturu**,​ jež musí být podepsána alespoň 1000 __oprávněných__ voličů z __volebního obvodu__(jméno,​ příjmení,​ místo trvalého pobytu, __rodné číslo__-další údaj o subjektu požadovaný zákonem); subjektem/​podavatelem volební petice již nemůže být kdokoliv (vizpožadavky na signatáře) +      * Příklad: volby do Senátu: k náležitostem přihlášek k registraci nezávislých kanidátů patří **petice __podpourjící__ kandidaturu**,​ jež musí být podepsána alespoň 1000 __oprávněných__ voličů z __volebního obvodu__(jméno,​ příjmení,​ místo trvalého pobytu, __rodné číslo__-další údaj o subjektu požadovaný zákonem); subjektem/​podavatelem volební petice již nemůže být kdokoliv (viz  požadavky na signatáře) 
-    * **zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích** - pokud jde o jejich zakládání  +    * **zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích** - pokud jde o jejich zakládání  
-      *  ​u ​těchto dokumentů ("​volebních a zakládacích petic"​) je rozdíl: ve značně zúženém pojetí subjektů (konkr. voliči); relavantnosti podání, pouze pokud na podporu návrhu vystoupí zákonem stanovený minimální počet osob; další údaj o subjektech (r.č.) +      * těchto dokumentů ("​volebních a zakládacích petic"​) je rozdíl: ve značně zúženém pojetí subjektů (konkr. voliči); relavantnosti podání, pouze pokud na podporu návrhu vystoupí zákonem stanovený minimální počet osob; další údaj o subjektech (r.č.) 
-      * tento druh zvláštních petic __vyvolává i odlišné účinky__: např. jejich nepředložení brání realizaci pasivního volebního práva (kandidáti) nebo práva občanů zakládat politické strany a politická hnutí ((celý odstavec: z učebnice Ústavní právo a státověda,​ II.díl, část druhá, str.148))+      * Tento druh zvláštních petic __vyvolává i odlišné účinky__: např. jejich nepředložení brání realizaci pasivního volebního práva (kandidáti) nebo práva občanů zakládat politické strany a politická hnutí ((celý odstavec: z učebnice Ústavní právo a státověda,​ II.díl, část druhá, str.148))
  
  
Řádek 176: Řádek 176:
   * ústavní zákon 1968 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1968.html]]   * ústavní zákon 1968 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1968.html]]
   * prozatimní ústava ČSR 1918 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1918.html]]   * prozatimní ústava ČSR 1918 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1918.html]]
-  * [[:​ustavko:​nalezy:​i-us-21-1994|I. ÚS 21/1994]] +  * [[ustavni-pravo:​i-us-21-1994|I. ÚS 21/1994]] 
-  * [[:​ustavko:​nalezy:​ii-us-20-1998|II. ÚS 20/1998]]+  * [[ustavni-pravo:​ii-us-20-1998|II. ÚS 20/1998]]
   * učebnice Ústavní právo a státověda,​ díl II., část druhá, str.145-149   * učebnice Ústavní právo a státověda,​ díl II., část druhá, str.145-149
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code