Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-43 [2011/12/07 18:53]
Hana Janotová [Nálezy ÚS k problematice petičního práva]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-43 [2011/12/11 11:30]
Tereza S.
Řádek 33: Řádek 33:
   * Součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím __Listiny základních práv a svobod__, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne 16.12.1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako **z.č.2/​1993** (ve znění z.č.162/​1998 Sb.)   * Součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím __Listiny základních práv a svobod__, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne 16.12.1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako **z.č.2/​1993** (ve znění z.č.162/​1998 Sb.)
   * Na čl. 18 Listiny navazuje [[:​ustavko:​zakon_peticni|zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním]] (jeden z tzv. politických zákonů) , který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva   * Na čl. 18 Listiny navazuje [[:​ustavko:​zakon_peticni|zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním]] (jeden z tzv. politických zákonů) , který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva
-    * Tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou ​+    * Tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou ​- podle čl. 42(3) LZPS se tedy pojem "​občan"​ v tomto zákonu vykládá jako každý člověk, tedy platí i pro cizince (zdroj: Suchánek, seminář)
     * Jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990)     * Jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990)
   * Byl vyhlášen 29.3.1990 a tímto dnem také nabyl účinnosti ​   * Byl vyhlášen 29.3.1990 a tímto dnem také nabyl účinnosti ​
Řádek 78: Řádek 78:
  
 ===== Petiční právo v Evropské unii ===== ===== Petiční právo v Evropské unii =====
-  * petiční právo je jedním z práv občana Evropské unie a je zaručeno v __Listině základních práv Evropské unie (2007/C 303/01)__ jako petiční právo k Evropskému parlamentu. Jeho zakotvení najdeme v Hlavě V, která se týká občanských práv, a konkrétně v článku 44 tohoto dokumentu.+  * Petiční právo je jedním z práv občana Evropské unie a je zaručeno v __Listině základních práv Evropské unie (2007/C 303/01)__ jako petiční právo k Evropskému parlamentu. Jeho zakotvení najdeme v Hlavě V, která se týká občanských práv, a konkrétně v článku 44 tohoto dokumentu.
   *** Čl.44**   *** Čl.44**
   *** Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.** ​   *** Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.** ​
  
-  *  původně byla tato listina plánována jako součást odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu, ale nakonec byla uvedena současně s Lisabonskou smlouvou. Výjimku z úplné platnosti Listiny základních práv EU si vyjednala Velká Británie, Polsko (jejich protokoly o uplatnění LZP EU na jejic území jsou již součástí primárního práva EU) a také Česká republika. K dojednání výjimky došlo díky zákorku prezidenta Klause, který ho "​vyměnil"​ za ratifikaci Lisabonské smlouvy na podzim 2009. Důvodem vyjímky je ohrožení Benešových dekretů. Protokol o uplatňování LZP EU v České republice je však zatím jen Přílohou I Závěrů Evropské rady, tzn. není součástí primárního práva. "​Český protokol"​ se nejspíše připojí ke Smlouvě o fungování EU a ke Smlouvě o EU v okamžiku uzavření příští přístupové smlouvy (Chorvatsko 2012/2013). Do té doby je dle některých odborníků LZP EU v ČR platná v plném rozsahu...ale bůhví 8-O +  * Původně byla tato listina plánována jako součást odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu, ale nakonec byla uvedena současně s Lisabonskou smlouvou. Výjimku z úplné platnosti Listiny základních práv EU si vyjednala Velká Británie, Polsko (jejich protokoly o uplatnění LZP EU na jejic území jsou již součástí primárního práva EU) a také Česká republika. K dojednání výjimky došlo díky zákorku prezidenta Klause, který ho "​vyměnil"​ za ratifikaci Lisabonské smlouvy na podzim 2009. Důvodem vyjímky je ohrožení Benešových dekretů. Protokol o uplatňování LZP EU v České republice je však zatím jen Přílohou I Závěrů Evropské rady, tzn. není součástí primárního práva. "​Český protokol"​ se nejspíše připojí ke Smlouvě o fungování EU a ke Smlouvě o EU v okamžiku uzavření příští přístupové smlouvy (Chorvatsko 2012/2013). Do té doby je dle některých odborníků LZP EU v ČR platná v plném rozsahu...ale bůhví 8-O 
-dále pak můžeme nalézt jeho úpravu v: +Dále pak můžeme nalézt jeho úpravu v: 
   * __Smlouva o EU 92/​C191/​01__ tzn. konsolidované znění smlouvy o založení evropského společenství –  ​   * __Smlouva o EU 92/​C191/​01__ tzn. konsolidované znění smlouvy o založení evropského společenství –  ​
     * Čl. 21 (bývalý článek 8d) každý občan evropské unie má petiční právo k evropskému parlamentu v souladu s článkem 194 (bývalým článkem 138d)     * Čl. 21 (bývalý článek 8d) každý občan evropské unie má petiční právo k evropskému parlamentu v souladu s článkem 194 (bývalým článkem 138d)
Řádek 102: Řádek 102:
  
 __Co petice musí obsahovat:​__ __Co petice musí obsahovat:​__
-  - požadavek (žádost, návrh, stížnost, prosba, podání, podnět – „text petice“) +  - Požadavek (žádost, návrh, stížnost, prosba, podání, podnět – „text petice“) 
-  - informace ​o tom, kdo petici sestavil +  - Informace ​o tom, kdo petici sestavil 
-    * a) petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat +    * a) Petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat 
-    * b) jednotlivec ​- jméno, příjmení a bydliště +    * b) Jednotlivec ​- jméno, příjmení a bydliště 
-    * c) nevládní ​organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci jednat+    * c) Nevládní ​organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci jednat
 __Co by petice měla obsahovat:​__ __Co by petice měla obsahovat:​__
-  - adresáta ​petice, (není nutné, petice bude posléze předána adresátovi) +  - Adresáta ​petice, (není nutné, petice bude posléze předána adresátovi) 
-  - datum sestavení petice (jeho absence však není důvodem k pomíjení petice adresátem jako neplatné)+  - Datum sestavení petice (jeho absence však není důvodem k pomíjení petice adresátem jako neplatné)
 __Co petice nesmí obsahovat:​__ __Co petice nesmí obsahovat:​__
   * Výzvy podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o právu petičním   * Výzvy podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o právu petičním
Řádek 117: Řádek 117:
  
 __Co musí podpisové archy obsahovat __ __Co musí podpisové archy obsahovat __
-  - jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis +  - Jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis 
-  - pokud není součástí petičního archu text petice pak: +  - Pokud není součástí petičního archu text petice pak: 
-    - označení, ze kterého je zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena musí být umožněno se s textem petice seznámit  +    - Označení, ze kterého je zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena musí být umožněno se s textem petice seznámit  
-    - jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat nebo jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za o.s., které petici sestavilo+    - Jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat nebo jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za o.s., které petici sestavilo
 __Co mohou podpisové archy obsahovat:​__ __Co mohou podpisové archy obsahovat:​__
-  - text petice+  - Text petice
  
  
Řádek 146: Řádek 146:
     * "​výtah z NÚS": Navrhovatel ústavní stížnosti se domáhá ochrany svého základního práva na podání stížnosti jako petice a také na to, aby nebyl potrestán za využití tohoto práva (pokuta 10000 Kč od Městského soudu v Brně  za TČ křivého nařčení z přijetí úplatku policejním inspektorem). ÚS konstatoval,​ že se zde jedná o střet dvou základních lidských práv a to ochrana dobré pověsti, cti a jména pol. inspektora vs. petiční právo navrhovatele. Pokud je však petiční právo zneužito v rozporu s Listinou nebo zákonem, což je případ, kdy byl někdo křivě nařčen ze spáchání trestného činu, nejde v tomto rozsahu o ústavně zaručené základní právo (přirozeně za podmínky, že to bylo soudy spolehlivě zjištěno). Ú.stížnost byla domítnuta jako zjevně neodpodstatněná.     * "​výtah z NÚS": Navrhovatel ústavní stížnosti se domáhá ochrany svého základního práva na podání stížnosti jako petice a také na to, aby nebyl potrestán za využití tohoto práva (pokuta 10000 Kč od Městského soudu v Brně  za TČ křivého nařčení z přijetí úplatku policejním inspektorem). ÚS konstatoval,​ že se zde jedná o střet dvou základních lidských práv a to ochrana dobré pověsti, cti a jména pol. inspektora vs. petiční právo navrhovatele. Pokud je však petiční právo zneužito v rozporu s Listinou nebo zákonem, což je případ, kdy byl někdo křivě nařčen ze spáchání trestného činu, nejde v tomto rozsahu o ústavně zaručené základní právo (přirozeně za podmínky, že to bylo soudy spolehlivě zjištěno). Ú.stížnost byla domítnuta jako zjevně neodpodstatněná.
 ===== Zvláštní případy užití a úprava petičního práva =====  ===== Zvláštní případy užití a úprava petičního práva ===== 
-  * zákonodárce, zde použil termín petice, ale __stanovil podmínky, za nichž je lze provádět odlišně__,​ než jak uvádí Zákon o právu petičním +  * Zákonodárce, zde použil termín petice, ale __stanovil podmínky, za nichž je lze provádět odlišně__,​ než jak uvádí Zákon o právu petičním 
-  * porovnání s ústavním petičním právem se jedná o rozídlné insituty, mají odlišný účel a smysl +  * porovnání s ústavním petičním právem se jedná o rozídlné insituty, mají odlišný účel a smysl 
-  * např.: +  * Např.: 
-    * **zákonech o volbách v souvislosti s kandidátkami nezávislých kanidátů** +    * **zákonech o volbách v souvislosti s kandidátkami nezávislých kanidátů** 
-      * příklad: volby do Senátu: k náležitostem přihlášek k registraci nezávislých kanidátů patří **petice __podpourjící__ kandidaturu**,​ jež musí být podepsána alespoň 1000 __oprávněných__ voličů z __volebního obvodu__(jméno,​ příjmení,​ místo trvalého pobytu, __rodné číslo__-další údaj o subjektu požadovaný zákonem); subjektem/​podavatelem volební petice již nemůže být kdokoliv (viz. požadavky na signatáře) +      * Příklad: volby do Senátu: k náležitostem přihlášek k registraci nezávislých kanidátů patří **petice __podpourjící__ kandidaturu**,​ jež musí být podepsána alespoň 1000 __oprávněných__ voličů z __volebního obvodu__(jméno,​ příjmení,​ místo trvalého pobytu, __rodné číslo__-další údaj o subjektu požadovaný zákonem); subjektem/​podavatelem volební petice již nemůže být kdokoliv (viz. požadavky na signatáře) 
-    * **zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích** - pokud jde o jejich zakládání  +    * **zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích** - pokud jde o jejich zakládání  
-      *  ​u ​těchto dokumentů ("​volebních a zakládacích petic"​) je rozdíl: ve značně zúženém pojetí subjektů (konkr. voliči); relavantnosti podání, pouze pokud na podporu návrhu vystoupí zákonem stanovený minimální počet osob; další údaj o subjektech (r.č.) +      * těchto dokumentů ("​volebních a zakládacích petic"​) je rozdíl: ve značně zúženém pojetí subjektů (konkr. voliči); relavantnosti podání, pouze pokud na podporu návrhu vystoupí zákonem stanovený minimální počet osob; další údaj o subjektech (r.č.) 
-      * tento druh zvláštních petic __vyvolává i odlišné účinky__: např. jejich nepředložení brání realizaci pasivního volebního práva (kandidáti) nebo práva občanů zakládat politické strany a politická hnutí ((celý odstavec: z učebnice Ústavní právo a státověda,​ II.díl, část druhá, str.148))+      * Tento druh zvláštních petic __vyvolává i odlišné účinky__: např. jejich nepředložení brání realizaci pasivního volebního práva (kandidáti) nebo práva občanů zakládat politické strany a politická hnutí ((celý odstavec: z učebnice Ústavní právo a státověda,​ II.díl, část druhá, str.148))
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code