Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-43 [2011/11/28 16:39]
Michal Tuláček [Prameny] oprava odkazu
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-43 [2011/12/11 11:30]
Tereza S.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 43. Petiční právo ====== ====== 43. Petiční právo ======
  
-  * latinského slova //petitio// = žádat,  +  * latinského slova //petitio// = žádat,  
-  * dříve náleželo jen úzké skupině lidí, kteří měli možnost pomocí petice oslovit panovníka, v průběhu 19. a 20. století se v mnoha státech stalo ústavně zaručeným právem občanů +  * Dříve náleželo jen úzké skupině lidí, kteří měli možnost pomocí petice oslovit panovníka, v průběhu 19. a 20. století se v mnoha státech stalo ústavně zaručeným právem občanů 
-  * průběhu doby se objevila různě obsáhlá a široká pojetí petičního práva, dnes máme opět zúžené chápání petičního práva především jako specifické varianty svobody projevu a nástroje k prosazení jiných práv a svobod  +  * průběhu doby se objevila různě obsáhlá a široká pojetí petičního práva, dnes máme opět zúžené chápání petičního práva především jako specifické varianty svobody projevu a nástroje k prosazení jiných práv a svobod  
-  * jedná ​se o možnost jedné či více osob (každý má právo, ne jen občan) podat žádost k jednomu z orgánů státní nebo veřejné moci, čímž se jim umožňuje přístup k ovlivňování státních orgánů a k tvorbě státní vůle +  * Jedná ​se o možnost jedné či více osob (každý má právo, ne jen občan) podat žádost k jednomu z orgánů státní nebo veřejné moci, čímž se jim umožňuje přístup k ovlivňování státních orgánů a k tvorbě státní vůle 
-  * petent ​= žadatel, tzn. subjekt petičního práva (kdokoliv bez omezení věku, občanství,​ způsobilosti k právním úkonům)((mmj. právnické osoby veřejného práva nejsou nositeli petičního práva, neboť právě ony jsou adresáty petic a potenciálně i těmi, kdo např. porušují základní práva))+  * Petent ​= žadatel, tzn. subjekt petičního práva (kdokoliv bez omezení věku, občanství,​ způsobilosti k právním úkonům)((mmj. právnické osoby veřejného práva nejsou nositeli petičního práva, neboť právě ony jsou adresáty petic a potenciálně i těmi, kdo např. porušují základní práva))
   ​   ​
 ===== Ústavní vývoj petičního práva v Čechách od roku 1918 ===== ===== Ústavní vývoj petičního práva v Čechách od roku 1918 =====
-  * prozatimní ​ústava ČSR **(37/1918 Sb.)** - petiční právo nebylo obsaženo +  * Prozatimní ​ústava ČSR **(Zákon č. 37/1918 Sb. z. a n.)** - petiční právo nebylo obsaženo 
-  * I.Československá ústava z 29.2.1920 **(121/​1920)** - petiční právo bylo zakotveno v Hlavě V. - Práva a svobody, jakož i povinnnosti občanské +  * I.Československá ústava z 29.2.1920 **(zákon č. 121/​1920 ​Sb. z. a n.)** - petiční právo bylo zakotveno v Hlavě V. - Práva a svobody, jakož i povinnnosti občanské 
-  * odobí ​Protektorátu Č a M - omezení občanských práv, Židé zbavení obč.práv +  * Odobí ​Protektorátu Č a M - omezení občanských práv, Židé zbavení obč.práv 
-  * ústava ​9.května 1948 **(150/​1948)** - zakotveno v Kapitole I. - Práva a povinnosti občanů +  * Ústava ​9.května 1948 **(zákon č. 150/​1948 ​Sb.)** - zakotveno v Kapitole I. - Práva a povinnosti občanů 
-  * ústava ​Československé socialistické republiky 11.7.1960 **(100/​1960)** ​- __petiční právo nebylo zakotveno__ ​ +  * Ústava ​Československé socialistické republiky 11.7.1960 **(zákon č. 100/​1960 ​Sb.)** 
-  ústava zákon o československé federaci **(143/1968)** - __petiční právo nebylo zakotveno__+    čl. 29 bylo zakotveno právo obracet se na zastupitelské sbory a jiné státní orgány s podněty a stížnostmi. Oproti dnešnímu pojetí petice ale bylo možné podat podnět i v soukromé věci. Provedeno vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l. (zrušena až 1.1.2006)
   * ÚZ 100/1960 byl, i po pádu komunistického režimu, od 23.dubna 1990 až do rozpadu federace 1. ledna 1993 ústavou České a Slovenské Federativní Republiky - __petiční právo bylo zakotveno prostřednictvím LZPaS viz.dále__   * ÚZ 100/1960 byl, i po pádu komunistického režimu, od 23.dubna 1990 až do rozpadu federace 1. ledna 1993 ústavou České a Slovenské Federativní Republiky - __petiční právo bylo zakotveno prostřednictvím LZPaS viz.dále__
   * **Listina základní práv a svobod** - přijata 9.1.1991, ú.z., kterým se uvozuje LZPaS (23/1991)   * **Listina základní práv a svobod** - přijata 9.1.1991, ú.z., kterým se uvozuje LZPaS (23/1991)
Řádek 22: Řádek 22:
         * (2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.((zákaz jakéhokoliv zásahu do __rozhodovací činnosti__ soudu))         * (2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.((zákaz jakéhokoliv zásahu do __rozhodovací činnosti__ soudu))
         * (3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.         * (3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.
-    * další články LZPaS týkající se petičního práva = //​ústavodárce připustil zákonem omezenípráva petičního// ​+    * Další články LZPaS týkající se petičního práva = //​ústavodárce připustil zákonem omezenípráva petičního// ​
     * Hlava šestá - Ustanovení společná     * Hlava šestá - Ustanovení společná
         * **čl. 44** Zákon může...omezit;​ příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst.1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby. ​         * **čl. 44** Zákon může...omezit;​ příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil též práva uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst.1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby. ​
-  * **ústava ​ČR z 16.12.1992 (1/1993)** - ústavní právo je zakotveno prostřednictvím LZPaS, která je součástí ústavního pořádku (č.2/​1993Sb.,​ o vyhlášení LZPaS jako součástiústavního pořádku ČR) +  * **Ústava ​ČR z 16.12.1992 (1/1993)** - ústavní právo je zakotveno prostřednictvím LZPaS, která je součástí ústavního pořádku (č.2/​1993Sb.,​ o vyhlášení LZPaS jako součástiústavního pořádku ČR) 
-    * → petiční právo je **bezprostředně vymahatelné**,​ ale zákonnou regulaci provádí Zákon o právu petičním+    * → Petiční právo je **bezprostředně vymahatelné**,​ ale zákonnou regulaci provádí Zákon o právu petičním
  
 ===== Zákonná úprava v ČR ===== ===== Zákonná úprava v ČR =====
  
   * V ČR je petiční právo jedním z ústavně zaručených práv občanů, patří do skupiny práv politických   * V ČR je petiční právo jedním z ústavně zaručených práv občanů, patří do skupiny práv politických
-  * součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím __Listiny základních práv a svobod__, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne 16.12.1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako **z.č.2/​1993** (ve znění z.č.162/​1998 Sb.)+  * Součástí ústavního pořádku ČR je prostřednictvím __Listiny základních práv a svobod__, která byla po vzniku ČR znovu vyhlášená usnesením předsednictva ČNR dne 16.12.1992 a publikována ve Sbírce zákonů ČR jako **z.č.2/​1993** (ve znění z.č.162/​1998 Sb.)
   * Na čl. 18 Listiny navazuje [[:​ustavko:​zakon_peticni|zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním]] (jeden z tzv. politických zákonů) , který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva   * Na čl. 18 Listiny navazuje [[:​ustavko:​zakon_peticni|zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním]] (jeden z tzv. politických zákonů) , který blíže stanovuje podmínky výkonu petičního práva
-    * tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou  +    * Tento zákon byl vydán před přijetím Listiny, tudíž je třeba ho vykládat v souladu s Listinou ​- podle čl. 42(3) LZPS se tedy pojem "​občan"​ v tomto zákonu vykládá jako každý člověk, tedy platí i pro cizince (zdroj: Suchánek, seminář) 
-    * jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990) +    * Jsou jím upraveny i ty petice, které mohou vzejít ze shromáždění (z.č. 84/1990) 
-  * byl vyhlášen 29.3.1990 a tímto dnem také nabyl účinnosti ​+  * Byl vyhlášen 29.3.1990 a tímto dnem také nabyl účinnosti ​ 
  
  
 ===== Petiční právo v jednacích řádech komor Parlamentu ČR ===== ===== Petiční právo v jednacích řádech komor Parlamentu ČR =====
  
-  * postup ​pro projednání petice adresované jedné z komor Parlamentu ČR je v případě Senátu i Poslanecké sněmovny téměř totožný +  * Postup ​pro projednání petice adresované jedné z komor Parlamentu ČR je v případě Senátu i Poslanecké sněmovny téměř totožný 
-  * petice ​je doručena orgánu komory, který má pravomoc vyřizovat petice, ten posoudí splnění náležitostí petice (viz.níže) a rozhodne o dalším postupu +  * Petice ​je doručena orgánu komory, který má pravomoc vyřizovat petice, ten posoudí splnění náležitostí petice (viz.níže) a rozhodne o dalším postupu 
-  * dále může dojít k projednání petice na zasedání komory aj.+  * Dále může dojít k projednání petice na zasedání komory aj.
  
 ==== Zákon 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu==== ==== Zákon 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu====
Řádek 62: Řádek 63:
  
 ==== Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 90/1995 Sb. ==== ==== Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 90/1995 Sb. ====
-  * tomto zákoně je upravena účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů a postup při projednávání petice adresované Poslanecké sněmovně ČR+  * tomto zákoně je upravena účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů a postup při projednávání petice adresované Poslanecké sněmovně ČR
  
   * Část druhá, Poslanci, Účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů   * Část druhá, Poslanci, Účast na jednání Sněmovny a jejích orgánů
Řádek 77: Řádek 78:
  
 ===== Petiční právo v Evropské unii ===== ===== Petiční právo v Evropské unii =====
-  * petiční právo je jedním z práv občana Evropské unie a je zaručeno v __Listině základních práv Evropské unie (2007/C 303/01)__ jako petiční právo k Evropskému parlamentu. Jeho zakotvení najdeme v Hlavě V, která se týká občanských práv, a konkrétně v článku 44 tohoto dokumentu.+  * Petiční právo je jedním z práv občana Evropské unie a je zaručeno v __Listině základních práv Evropské unie (2007/C 303/01)__ jako petiční právo k Evropskému parlamentu. Jeho zakotvení najdeme v Hlavě V, která se týká občanských práv, a konkrétně v článku 44 tohoto dokumentu.
   *** Čl.44**   *** Čl.44**
-  *** Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.**+  *** Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.** ​
  
-  *  Původně byla tato listina plánována jako součást odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu, ale nakonec byla uvedena současně s Lisabonskou smlouvou. Výjimku z úplné platnosti Listiny základních práv EU si vyjednala Velká Británie, Polsko (jejich protokoly o uplatnění LZP EU na jejic území jsou již součástí primárního práva EU) a také Česká republika. K dojednání výjimky došlo díky zákorku prezidenta Klause, který ho "​vyměnil"​ za ratifikaci Lisabonské smlouvy na podzim 2009. Důvodem vyjímky je ohrožení Benešových dekretů. Protokol o uplatňování LZP EU v České republice je však zatím jen Přílohou I Závěrů Evropské rady, tzn. není součástí primárního práva. "​Český protokol"​ se nejspíše připojí ke Smlouvě o fungování EU a ke Smlouvě o EU v okamžiku uzavření příští přístupové smlouvy (Chorvatsko 2012/2013). Do té doby je dle některých odborníků LZP EU v ČR platná v plném rozsahu...ale bůhví 8-O +  * Původně byla tato listina plánována jako součást odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu, ale nakonec byla uvedena současně s Lisabonskou smlouvou. Výjimku z úplné platnosti Listiny základních práv EU si vyjednala Velká Británie, Polsko (jejich protokoly o uplatnění LZP EU na jejic území jsou již součástí primárního práva EU) a také Česká republika. K dojednání výjimky došlo díky zákorku prezidenta Klause, který ho "​vyměnil"​ za ratifikaci Lisabonské smlouvy na podzim 2009. Důvodem vyjímky je ohrožení Benešových dekretů. Protokol o uplatňování LZP EU v České republice je však zatím jen Přílohou I Závěrů Evropské rady, tzn. není součástí primárního práva. "​Český protokol"​ se nejspíše připojí ke Smlouvě o fungování EU a ke Smlouvě o EU v okamžiku uzavření příští přístupové smlouvy (Chorvatsko 2012/2013). Do té doby je dle některých odborníků LZP EU v ČR platná v plném rozsahu...ale bůhví 8-O 
-dále pak můžeme nalézt jeho úpravu v: +Dále pak můžeme nalézt jeho úpravu v: 
   * __Smlouva o EU 92/​C191/​01__ tzn. konsolidované znění smlouvy o založení evropského společenství –  ​   * __Smlouva o EU 92/​C191/​01__ tzn. konsolidované znění smlouvy o založení evropského společenství –  ​
     * Čl. 21 (bývalý článek 8d) každý občan evropské unie má petiční právo k evropskému parlamentu v souladu s článkem 194 (bývalým článkem 138d)     * Čl. 21 (bývalý článek 8d) každý občan evropské unie má petiční právo k evropskému parlamentu v souladu s článkem 194 (bývalým článkem 138d)
Řádek 101: Řádek 102:
  
 __Co petice musí obsahovat:​__ __Co petice musí obsahovat:​__
-  - požadavek (žádost, návrh, stížnost, prosba, podání, podnět – „text petice“) +  - Požadavek (žádost, návrh, stížnost, prosba, podání, podnět – „text petice“) 
-  - informace ​o tom, kdo petici sestavil +  - Informace ​o tom, kdo petici sestavil 
-    * a) petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat +    * a) Petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat 
-    * b) jednotlivec ​- jméno, příjmení a bydliště +    * b) Jednotlivec ​- jméno, příjmení a bydliště 
-    * c) nevládní ​organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci jednat+    * c) Nevládní ​organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci jednat
 __Co by petice měla obsahovat:​__ __Co by petice měla obsahovat:​__
-  - adresáta ​petice, (není nutné, petice bude posléze předána adresátovi) +  - Adresáta ​petice, (není nutné, petice bude posléze předána adresátovi) 
-  - datum sestavení petice (jeho absence však není důvodem k pomíjení petice adresátem jako neplatné)+  - Datum sestavení petice (jeho absence však není důvodem k pomíjení petice adresátem jako neplatné)
 __Co petice nesmí obsahovat:​__ __Co petice nesmí obsahovat:​__
-  * výzvy ​podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o právu petičním+  * Výzvy ​podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o právu petičním
     * (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.     * (3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
     * (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení,​ náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.     * (4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení,​ náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
Řádek 116: Řádek 117:
  
 __Co musí podpisové archy obsahovat __ __Co musí podpisové archy obsahovat __
-  - jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis +  - Jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis 
-  - pokud není součástí petičního archu text petice pak: +  - Pokud není součástí petičního archu text petice pak: 
-    - označení, ze kterého je zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena musí být umožněno se s textem petice seznámit  +    - Označení, ze kterého je zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena musí být umožněno se s textem petice seznámit  
-    - jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat nebo jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za o.s., které petici sestavilo+    - Jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat nebo jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za o.s., které petici sestavilo
 __Co mohou podpisové archy obsahovat:​__ __Co mohou podpisové archy obsahovat:​__
-  - text petice+  - Text petice
  
  
Řádek 129: Řádek 130:
  
 __Ten, kdo podpisy pod petici sbírá, resp. ten, kdo je předává úřadu,je povinen:__ __Ten, kdo podpisy pod petici sbírá, resp. ten, kdo je předává úřadu,je povinen:__
-  * dodržovat povinnosti v zákoně o ochraně osobních údajů stanovené. ​  +  * Dodržovat povinnosti v zákoně o ochraně osobních údajů stanovené. ​  
-  * shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze __v souladu se stanoveným účelem__ tj. výkonem práva petičního - a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. ​+  * Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze __v souladu se stanoveným účelem__ tj. výkonem práva petičního - a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění. ​
   * Shromažďovat pouze __osobní údaje odpovídající stanovenému účelu__ ​   * Shromažďovat pouze __osobní údaje odpovídající stanovenému účelu__ ​
-  * uchovávat ​osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, ​+  * Uchovávat ​osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, ​
  
 **Není přípustné předávání získaných osobních údajů jiným osobám a subjektům** než správnímu orgánu, jemuž je petice určena, využívat tyto údaje bez souhlasu signatářů k jiným účelům. Totéž platí i pro správní orgán, jemuž byly tyto osobní údaje svěřeny jako součást petice. **Není přípustné předávání získaných osobních údajů jiným osobám a subjektům** než správnímu orgánu, jemuž je petice určena, využívat tyto údaje bez souhlasu signatářů k jiným účelům. Totéž platí i pro správní orgán, jemuž byly tyto osobní údaje svěřeny jako součást petice.
Řádek 140: Řádek 141:
     * "​výtah z NÚS": Nečinnost příslušného státního orgánu při projednávání petice nelze považovat za zásah do základních práv nebo svobod zaručených ústavním zákonem nebo  mezinárodní smlouvou podle čl.10 Ústavy. Zdůvodnění - LZPaS zaručuje pouze právo na podání petice, "//​nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného ​  "​meritorního ​ vyřízení" ​  ​věci, ​ dokonce ​  ​ani ​ reakce příslušného orgánu. Subjektivní ​ právo na  "​vyřízení"​ petice není ústavně založeno a z práva ​ podat petici neplyne subjektivní právo na  to,  aby  petici bylo  obsahově ​ vyhověno.//"​((I.ÚS 21/1994))     * "​výtah z NÚS": Nečinnost příslušného státního orgánu při projednávání petice nelze považovat za zásah do základních práv nebo svobod zaručených ústavním zákonem nebo  mezinárodní smlouvou podle čl.10 Ústavy. Zdůvodnění - LZPaS zaručuje pouze právo na podání petice, "//​nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného ​  "​meritorního ​ vyřízení" ​  ​věci, ​ dokonce ​  ​ani ​ reakce příslušného orgánu. Subjektivní ​ právo na  "​vyřízení"​ petice není ústavně založeno a z práva ​ podat petici neplyne subjektivní právo na  to,  aby  petici bylo  obsahově ​ vyhověno.//"​((I.ÚS 21/1994))
  
-    * něco později však ÚS uvádí, že "​petice je zvláštní kvalifikovaný případ svobody projevu, který je spjat s povinností orgánu veřejné moci na obsah petice reagovat"​ (viz. nález níže)+    * něco později však ÚS uvádí, že "​petice je zvláštní kvalifikovaný případ svobody projevu, který je spjat s povinností orgánu veřejné moci na obsah petice reagovat"​ (viz. nález níže)
  
   * **II.ÚS 20/1998** ze dne 23.4.1998 Petiční právo a jeho meze   * **II.ÚS 20/1998** ze dne 23.4.1998 Petiční právo a jeho meze
     * "​výtah z NÚS": Navrhovatel ústavní stížnosti se domáhá ochrany svého základního práva na podání stížnosti jako petice a také na to, aby nebyl potrestán za využití tohoto práva (pokuta 10000 Kč od Městského soudu v Brně  za TČ křivého nařčení z přijetí úplatku policejním inspektorem). ÚS konstatoval,​ že se zde jedná o střet dvou základních lidských práv a to ochrana dobré pověsti, cti a jména pol. inspektora vs. petiční právo navrhovatele. Pokud je však petiční právo zneužito v rozporu s Listinou nebo zákonem, což je případ, kdy byl někdo křivě nařčen ze spáchání trestného činu, nejde v tomto rozsahu o ústavně zaručené základní právo (přirozeně za podmínky, že to bylo soudy spolehlivě zjištěno). Ú.stížnost byla domítnuta jako zjevně neodpodstatněná.     * "​výtah z NÚS": Navrhovatel ústavní stížnosti se domáhá ochrany svého základního práva na podání stížnosti jako petice a také na to, aby nebyl potrestán za využití tohoto práva (pokuta 10000 Kč od Městského soudu v Brně  za TČ křivého nařčení z přijetí úplatku policejním inspektorem). ÚS konstatoval,​ že se zde jedná o střet dvou základních lidských práv a to ochrana dobré pověsti, cti a jména pol. inspektora vs. petiční právo navrhovatele. Pokud je však petiční právo zneužito v rozporu s Listinou nebo zákonem, což je případ, kdy byl někdo křivě nařčen ze spáchání trestného činu, nejde v tomto rozsahu o ústavně zaručené základní právo (přirozeně za podmínky, že to bylo soudy spolehlivě zjištěno). Ú.stížnost byla domítnuta jako zjevně neodpodstatněná.
 ===== Zvláštní případy užití a úprava petičního práva =====  ===== Zvláštní případy užití a úprava petičního práva ===== 
-  * zákonodárce, zde použil termín petice, ale __stanovil podmínky, za nichž je lze provádět odlišně__,​ než jak uvádí Zákon o právu petičním +  * Zákonodárce, zde použil termín petice, ale __stanovil podmínky, za nichž je lze provádět odlišně__,​ než jak uvádí Zákon o právu petičním 
-  * porovnání s ústavním petičním právem se jedná o rozídlné insituty, mají odlišný účel a smysl +  * porovnání s ústavním petičním právem se jedná o rozídlné insituty, mají odlišný účel a smysl 
-  * např.: +  * Např.: 
-    * **zákonech o volbách v souvislosti s kandidátkami nezávislých kanidátů** +    * **zákonech o volbách v souvislosti s kandidátkami nezávislých kanidátů** 
-      * příklad: volby do Senátu: k náležitostem přihlášek k registraci nezávislých kanidátů patří **petice __podpourjící__ kandidaturu**,​ jež musí být podepsána alespoň 1000 __oprávněných__ voličů z __volebního obvodu__(jméno,​ příjmení,​ místo trvalého pobytu, __rodné číslo__-další údaj o subjektu požadovaný zákonem); subjektem/​podavatelem volební petice již nemůže být kdokoliv (viz. požadavky na signatáře) +      * Příklad: volby do Senátu: k náležitostem přihlášek k registraci nezávislých kanidátů patří **petice __podpourjící__ kandidaturu**,​ jež musí být podepsána alespoň 1000 __oprávněných__ voličů z __volebního obvodu__(jméno,​ příjmení,​ místo trvalého pobytu, __rodné číslo__-další údaj o subjektu požadovaný zákonem); subjektem/​podavatelem volební petice již nemůže být kdokoliv (viz. požadavky na signatáře) 
-    * **zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích** - pokud jde o jejich zakládání  +    * **zákonu o sdružování v politických stranách a v politických hnutích** - pokud jde o jejich zakládání  
-      *  ​u ​těchto dokumentů ("​volebních a zakládacích petic"​) je rozdíl: ve značně zúženém pojetí subjektů (konkr. voliči); relavantnosti podání, pouze pokud na podporu návrhu vystoupí zákonem stanovený minimální počet osob; další údaj o subjektech (r.č.) +      * těchto dokumentů ("​volebních a zakládacích petic"​) je rozdíl: ve značně zúženém pojetí subjektů (konkr. voliči); relavantnosti podání, pouze pokud na podporu návrhu vystoupí zákonem stanovený minimální počet osob; další údaj o subjektech (r.č.) 
-      * tento druh zvláštních petic __vyvolává i odlišné účinky__: např. jejich nepředložení brání realizaci pasivního volebního práva (kandidáti) nebo práva občanů zakládat politické strany a politická hnutí ((celý odstavec: z učebnice Ústavní právo a státověda,​ II.díl, část druhá, str.148))+      * Tento druh zvláštních petic __vyvolává i odlišné účinky__: např. jejich nepředložení brání realizaci pasivního volebního práva (kandidáti) nebo práva občanů zakládat politické strany a politická hnutí ((celý odstavec: z učebnice Ústavní právo a státověda,​ II.díl, část druhá, str.148))
  
  
Řádek 175: Řádek 176:
   * ústavní zákon 1968 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1968.html]]   * ústavní zákon 1968 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1968.html]]
   * prozatimní ústava ČSR 1918 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1918.html]]   * prozatimní ústava ČSR 1918 [[http://​www.psp.cz/​docs/​texts/​constitution_1918.html]]
-  * NÚS 21/​1994 ​[[http://nalus.usoud.cz/Search/​ResultDetail.aspx?​id=26740&​pos=3&​cnt=4&​typ=result]] +  * [[:ustavko:​nalezy:​i-us-21-1994|IÚS 21/1994]] 
-  * NÚS 20/​1998 ​[[http://nalus.usoud.cz/Search/​ResultDetail.aspx?​id=31464&​pos=3&​cnt=4&​typ=result]]+  * [[:ustavko:​nalezy:​ii-us-20-1998|IIÚS 20/1998]]
   * učebnice Ústavní právo a státověda,​ díl II., část druhá, str.145-149   * učebnice Ústavní právo a státověda,​ díl II., část druhá, str.145-149
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code