Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-41 [2011/12/12 05:14]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-41 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 41. Politická práva v Listině – subjekty, obsah, omezení, soutěž politických sil, záruky =====+====== 41. Politická práva v Listině – subjekty, obsah, omezení, soutěž politických sil, záruky ​======
  
   * Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.)   * Listina základních práv a svobod (ÚZ č. 2/1993 Sb.)
Řádek 65: Řádek 65:
 ===== Obsah ===== ===== Obsah =====
  
-  * čl. 17 – **Svoboda projevu**, nepřípustnost cenzury, právo na informace (povinnost st. orgánů a orgánů úz. samosprávy poskytovat informace o své činnosti),​viz:​ [[ustavko:​zkouska:​otazka-42|]] +  * čl. 17 – **Svoboda projevu**, nepřípustnost cenzury, právo na informace (povinnost st. orgánů a orgánů úz. samosprávy poskytovat informace o své činnosti),​viz:​ [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-42|]] 
-  * čl. 18 – **Petiční právo** (ve věcech veřejného či jiného spol. zájmu, každý sám nebo s jinými, obracet se s žádostmi, návrhy a stížnostmi). Petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu nebo vyzývat k porušování ZLPaS zaručených Listinou, viz: [[ustavko:​zkouska:​otazka-43|]] +  * čl. 18 – **Petiční právo** (ve věcech veřejného či jiného spol. zájmu, každý sám nebo s jinými, obracet se s žádostmi, návrhy a stížnostmi). Petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu nebo vyzývat k porušování ZLPaS zaručených Listinou, viz: [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-43|]] 
-  * čl. 19 – **Shromažďovací právo** – shromáždění na veřejných místech lze omezit zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu práv a svobod, bezpečnost státu, … Shromáždění nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy!, viz: [[ustavko:​zkouska:​otazka-44|]] +  * čl. 19 – **Shromažďovací právo** – shromáždění na veřejných místech lze omezit zákonem, jde-li o opatření nezbytná pro ochranu práv a svobod, bezpečnost státu, … Shromáždění nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy!, viz: [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-44|]] 
-  * čl. 20 – **Sdružovací právo** – Každý má právo sdružovat se, občané mají právo zakládat politické strany a politická hnutí, politické strany a hnutí i jiná sdružení jsou oddělena od státu, viz: [[ustavko:​zkouska:​otazka-45|]] +  * čl. 20 – **Sdružovací právo** – Každý má právo sdružovat se, občané mají právo zakládat politické strany a politická hnutí, politické strany a hnutí i jiná sdružení jsou oddělena od státu, viz: [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-45|]] 
-  * čl. 21 – **Volební právo** – Občané mají právo podílet se na veřejné správě (aktivně, pasivně), volby se musí konat ve lhůtě kratší než je volební období, volební právo všeobecné,​ rovné s tajným hlasováním,​ rovný přístup k veřejným funkcím., viz: [[ustavko:​zkouska:​otazka-11|]]+  * čl. 21 – **Volební právo** – Občané mají právo podílet se na veřejné správě (aktivně, pasivně), volby se musí konat ve lhůtě kratší než je volební období, volební právo všeobecné,​ rovné s tajným hlasováním,​ rovný přístup k veřejným funkcím., viz: [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-11|]]
   * čl. 22 - **Svobodná soutěž politických sil** - ústavní limit jak pro zákonodárce,​ tak pro všechny subjekty, které aplikují politická práva a svobody   * čl. 22 - **Svobodná soutěž politických sil** - ústavní limit jak pro zákonodárce,​ tak pro všechny subjekty, které aplikují politická práva a svobody
-  * čl. 23 - **Právo na odpor**, viz: [[ustavko:​zkouska:​otazka-10|]]+  * čl. 23 - **Právo na odpor**, viz: [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-10|]]
  
 ===== Omezení ===== ===== Omezení =====
Řádek 104: Řádek 104:
   * Listina základních práv a svobod (2/1993),   * Listina základních práv a svobod (2/1993),
   * seminář - JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D   * seminář - JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code