Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-40 [2011/12/12 07:12]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-40 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 82: Řádek 82:
   * v současné době např. horní zákon zákon stanoví, že nerostné bohatství na území ČR je ve vlastnictví ČR   * v současné době např. horní zákon zákon stanoví, že nerostné bohatství na území ČR je ve vlastnictví ČR
   * zákon o pozemních komunikacích označuje stát za vlastníka dálnic a silnic I. třídy   * zákon o pozemních komunikacích označuje stát za vlastníka dálnic a silnic I. třídy
-  * odst. 2 zároveň vytyčuje cíle činnosti veřejné moci: zabespečování potřeb celé společnosti,​ rozvoj národního hospodářství a preference veřejného zájmu+  * odst. 2 zároveň vytyčuje cíle činnosti veřejné moci: zabezpečování potřeb celé společnosti,​ rozvoj národního hospodářství a preference veřejného zájmu
    
   * **__K odstavci 3__**   * **__K odstavci 3__**
Řádek 150: Řádek 150:
  
  
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code