Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-39 [2012/01/03 01:13]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-39 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
   * ,,//Svoboda spočívá v možnosti konat vše, co neškodí nikomu jinému.//"​ (Deklarace práv člověka a občana, čl.4)   * ,,//Svoboda spočívá v možnosti konat vše, co neškodí nikomu jinému.//"​ (Deklarace práv člověka a občana, čl.4)
   * negativní status - charakteristický pro vyjádření svobody člověka ve státě a jeho autonomie vůči státu, podstatou je, že stát se musí zdržet zásahů do určitého statusu občana (ústavou stanovené sebeomezení státu) ​   * negativní status - charakteristický pro vyjádření svobody člověka ve státě a jeho autonomie vůči státu, podstatou je, že stát se musí zdržet zásahů do určitého statusu občana (ústavou stanovené sebeomezení státu) ​
-  * Listina základní práv a svobod, Čl. 1: ,,**//Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, ​nescizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné//​**."​+  * Listina základní práv a svobod, Čl. 1: ,,**//Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, ​nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné//​**."​
  
       *  **Nezadatelné** = tato práva se nepovažují za výtvor státní moci, stát je však, chce-li být právním státem, musí uznat, aby získaly pozitivně právní charakter.       *  **Nezadatelné** = tato práva se nepovažují za výtvor státní moci, stát je však, chce-li být právním státem, musí uznat, aby získaly pozitivně právní charakter.
-      * **Nescizitelné** =  nemožnost odnětí těchto práv, vzdání se těchto práv ze strany jejich nositele nemá právní význam, přenesení práva na jiného je neplatné.+      * **Nezcizitelné** =  nemožnost odnětí těchto práv, vzdání se těchto práv ze strany jejich nositele nemá právní význam, přenesení práva na jiného je neplatné.
       * **Nepromlčitelné** = práva nezanikají způsobem běžným v soukromém právu, tj. využitím v určité lhůtě. Neuplatněním nároku o ně člověk ve vztahu k státní moci nemůže přijít, a ta se nemůže na takovou skutečnost odvolat. Trvale vymahatelná,​ plynutí času na tom nic nemění.       * **Nepromlčitelné** = práva nezanikají způsobem běžným v soukromém právu, tj. využitím v určité lhůtě. Neuplatněním nároku o ně člověk ve vztahu k státní moci nemůže přijít, a ta se nemůže na takovou skutečnost odvolat. Trvale vymahatelná,​ plynutí času na tom nic nemění.
       * **Nezrušitelné** = státní moc je může pouze uznat, nemůže je ale zrušit a prohlásit za neplatné.       * **Nezrušitelné** = státní moc je může pouze uznat, nemůže je ale zrušit a prohlásit za neplatné.
Řádek 129: Řádek 129:
  
  
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code