Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-38 [2011/12/07 21:57]
Hana Janotová [Princip rovnosti a zákaz diskriminace]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-38 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 8: Řádek 8:
     * po druhé světové válce se začíná objevovat **rovnost v důstojnosti** - snaha dorovnat rozdíly mezi lidmi     * po druhé světové válce se začíná objevovat **rovnost v důstojnosti** - snaha dorovnat rozdíly mezi lidmi
   * **Listina základních práv a svobod**   * **Listina základních práv a svobod**
-    * **Čl. 1 //(princip rovnosti)//** : „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech**. Základní práva a svobody jsou nezadatelné,​ nezcizitelné,​ nepromlčitelné,​ nezrušitelné.“+    * **Čl. 1 //(princip rovnosti)// : „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech**. Základní práva a svobody jsou nezadatelné,​ nezcizitelné,​ nepromlčitelné,​ nezrušitelné.“
       * **Principy obsažené v tomto článku jsou z hlediska systematiky právního předpisu postaveny do čela obecných ustanovení celé Listiny, jsou základem celkové koncepce Listiny**       * **Principy obsažené v tomto článku jsou z hlediska systematiky právního předpisu postaveny do čela obecných ustanovení celé Listiny, jsou základem celkové koncepce Listiny**
       * princip svobody je vyjádřen v čl.2/3 LPS "​každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."​       * princip svobody je vyjádřen v čl.2/3 LPS "​každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá."​
Řádek 73: Řádek 73:
   * Listina základních práv a svobod   * Listina základních práv a svobod
   * www.nalus.usoud.cz ​   * www.nalus.usoud.cz ​
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code