Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-36 [2013/05/31 16:32]
Aleš Klekner Opravena citace z Listiny
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-36 [2017/12/25 14:13] (aktuální)
79.170.253.178 [36. Obecná ustanovení listiny]
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * Obecných ustanovení se v Listině týká hlava první – čl. 1 - 4   * Obecných ustanovení se v Listině týká hlava první – čl. 1 - 4
-    ​* Tato ustanovení normativně zakotvují, obsahově rozvíjejí a navazují na principy, které jsou obsaženy v preambuli Listiny, ale i v preambuli Ústavy ČR a jejích základních článcích - např. preambule ÚČR - "..v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných,​ svobodných občanů..“ ​ (srov. s čl. 1 Listiny) – důraz je v obou ustanoveních kladen na hodnoty svobody a důstojnost  +      ​* Tato ustanovení normativně zakotvují, obsahově rozvíjejí a navazují na principy, které jsou obsaženy v preambuli Listiny, ale i v preambuli Ústavy ČR a jejích základních článcích - např. preambule ÚČR - "..v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných,​ svobodných občanů..“ (srov. s čl. 1 Listiny) – důraz je v obou ustanoveních kladen na hodnoty svobody a důstojnost 
-  * Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. [[ustavni-pravo:​i-us-305-2000|I. ÚS 305/2000]] podal výklad obecných ustanovení následovně:​ "​Principy obsažené v těchto článcích se vztahují na všechna základní práva a svobody zahrnuté do Listiny a jsou východiskem při jejich výkladu. Porušení zmíněných ustanovení Listiny proto samostatně zpravidla napadat nelze, resp. nejsou sama o sobě aplikovatelná,​ vždy je nutno uvést konkrétní,​ především hmotné základní právo nebo svobodu a k tomu odpovídající ustanovení Listiny,​(…),​ jež bylo údajně porušeno.“  +  * Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. [[:ustavni-pravo:​i-us-305-2000|I. ÚS 305/2000]] podal výklad obecných ustanovení následovně:​ "​Principy obsažené v těchto článcích se vztahují na všechna základní práva a svobody zahrnuté do Listiny a jsou východiskem při jejich výkladu. Porušení zmíněných ustanovení Listiny proto samostatně zpravidla napadat nelze, resp. nejsou sama o sobě aplikovatelná,​ vždy je nutno uvést konkrétní,​ především hmotné základní právo nebo svobodu a k tomu odpovídající ustanovení Listiny,​(…),​ jež bylo údajně porušeno.“ 
-  * I jiné předpisy mají vztah k obecným ustanovením Listiny – [[http://​portal.gov.cz/​zakon/​40/1964/1|občanský zákoník ​par. 1 odst. 1]], [[http://​portal.gov.cz/​zakon/​198/​2009|zákon č. 198/2009 Sb]] – antidiskriminační zákon aj.+  * I jiné předpisy mají vztah k obecným ustanovením Listiny – [[http://​portal.gov.cz/​zakon/​89/2012/2|občanský zákoník ​§2 odst. 1]], [[http://​portal.gov.cz/​zakon/​198/​2009|zákon č. 198/2009 Sb]] – antidiskriminační zákon aj. 
  
 ===== Obecná ustanovení dle uspořádání v Listině ===== ===== Obecná ustanovení dle uspořádání v Listině =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code