Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-35 [2012/01/22 19:59]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-35 [2012/01/24 22:44] (aktuální)
Jan Hurych [Hlava II. LZPS, oddíl první: Základní lidská práva a svobody]
Řádek 95: Řádek 95:
   * **čl. 15 – Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby**   * **čl. 15 – Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby**
     * je zde deklarována svoboda lidského ducha, intelektu (-> ze samé podstaty neomezitelné,​ absolutní) a jeho projevů v rovině myšlení a svědomí, teistické a ateistické (náboženské vyznání), badatelskovýzkumné (věda) a umění     * je zde deklarována svoboda lidského ducha, intelektu (-> ze samé podstaty neomezitelné,​ absolutní) a jeho projevů v rovině myšlení a svědomí, teistické a ateistické (náboženské vyznání), badatelskovýzkumné (věda) a umění
-    * v obsahové návaznosti na LSZP upravuje svobodu věd. bádání a uměl. tvorby Zákon o vysokých školách (č. 172/1990 Sb.)+    * v obsahové návaznosti na LSZP upravuje svobodu věd. bádání a uměl. tvorby Zákon o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.)
     * omezení se může týkat až eventuelního projevu, pokud by se osoba dostala do rozporu s ústavním principem čl. 2 odst. 3     * omezení se může týkat až eventuelního projevu, pokud by se osoba dostala do rozporu s ústavním principem čl. 2 odst. 3
     * LZPS garantuje nejen svobodu vyznání, ale i volnost změny příslušnosti ke konfesi či její opuštění     * LZPS garantuje nejen svobodu vyznání, ale i volnost změny příslušnosti ke konfesi či její opuštění
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code