Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-2 [2013/01/29 15:43]
Jan Březina Vymezení dobové kontinuity a diskontinuity podle učebnice.
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-2 [2017/01/29 22:17] (aktuální)
89.102.173.247 [1918]
Řádek 28: Řádek 28:
   * v našem ústavním vývoji je převažující kontinuita, najdeme tu ale i diskontinuitvní prvky   * v našem ústavním vývoji je převažující kontinuita, najdeme tu ale i diskontinuitvní prvky
  
- ===== 1918 =====+===== 1918 =====
  
   * československý stát vznikl revolucí proti Rakousku-Uhersku - v politickém i v právním smyslu   * československý stát vznikl revolucí proti Rakousku-Uhersku - v politickém i v právním smyslu
-  * z hlediska zdroje moci byl nový právní řád formálně diskontinuitní ve vztahu ​k právnímu řádu ​rakousko-uherskému; do té doby platný řád byl právem ​monarchie, nový právní řád byl založen revolucí proti této monarchii+  * z hlediska zdroje moci byla státní forma a idea formálně diskontinuitní ve vztahu ​ke státní formě ​rakousko-uherské; do té doby byl sytsém ​monarchie, nový systém ​založen revolucí proti této monarchii
   * ohniskem právního řádu československého státu se stává zákon č. 11/1918 Sb.z.a n. - recepční norma - zajišťuje materiální kontinuitu   * ohniskem právního řádu československého státu se stává zákon č. 11/1918 Sb.z.a n. - recepční norma - zajišťuje materiální kontinuitu
   * pro právní postavení Československa má velký význam i Saint-germainská smlouva (podepsaná 10.9.1919) - v preambuli - historické země ve svých tradičních hranicích se staly základem nového státu československého a tedy skutečným nositelem státní kontinuity - mezinárodní uznání Československa   * pro právní postavení Československa má velký význam i Saint-germainská smlouva (podepsaná 10.9.1919) - v preambuli - historické země ve svých tradičních hranicích se staly základem nového státu československého a tedy skutečným nositelem státní kontinuity - mezinárodní uznání Československa
-  * Masaryk: velký podíl na tvorbě státní ideje, která byla základem pro legitimitu státní moci - více viz [[ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-7|]]+  * Masaryk: velký podíl na tvorbě státní ideje, která byla základem pro legitimitu státní moci - více viz [[:ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​otazka-7|7. Československá a česká státní idea – obsah a ústavně právní význam; aktuální význam ústavních tradic; státní symboly a jiná symbolika ČR]]
   * nové slovanské státy mají být ve spojení se západními demokraciemi hrází německé dobyvačnosti   * nové slovanské státy mají být ve spojení se západními demokraciemi hrází německé dobyvačnosti
   * Masaryk vychází z toho, že český stát právně nikdy nezanikl a že má historické právo na přičlenění Slovenska   * Masaryk vychází z toho, že český stát právně nikdy nezanikl a že má historické právo na přičlenění Slovenska
   * podstatu nového státu spatřuje TGM v demokracii a humanismu   * podstatu nového státu spatřuje TGM v demokracii a humanismu
   * Masaryk zdůrazňoval důslednou ideovou diskontinuitu se státní idejí Rakouska   * Masaryk zdůrazňoval důslednou ideovou diskontinuitu se státní idejí Rakouska
 +
 +
 ===== 1938-1945 ===== ===== 1938-1945 =====
   * koncepce kontinuity podle Beneše - myšlenka nepřetržitého trvání Československé republiky v jejích předmnichovských hranicích (změna hranic Mnichovskou dohodou byla protiústavní;​ hranice bylo možné měnit pouze ústavním zákonem!)   * koncepce kontinuity podle Beneše - myšlenka nepřetržitého trvání Československé republiky v jejích předmnichovských hranicích (změna hranic Mnichovskou dohodou byla protiústavní;​ hranice bylo možné měnit pouze ústavním zákonem!)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code