Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-28 [2012/01/03 01:13]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-28 [2012/01/22 19:59] (aktuální)
Řádek 10: Řádek 10:
  
  
-  * **Nejvyšší správní soud** má vedle čl. 91 Ústavy (zmínka i v čl. 87 odst. 2 Ú) zákonnou oporu v zákoně 150/2002 Sb., soudní řád správní; je vrcholným orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví;​ sídlí v Brně a svou činnost začal vykonávat od 1. 1. 2003; způsob ustavování předsedy a místopředsedů ​NSS není stanoven v Ústavě (x NS), ale v soudním řádu správním, který tuto pravomoc svěřil též prezidentovi,​ ale ten ji vykonává v režimu čl. 63 odst. 2 (potřebuje tedy kontrasignaci),​ jmenuje je ze soudců NSS+  * **Nejvyšší správní soud** má vedle čl. 91 Ústavy (zmínka i v čl. 87 odst. 2 Ú) zákonnou oporu v zákoně 150/2002 Sb., soudní řád správní; je vrcholným orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví;​ sídlí v Brně a svou činnost začal vykonávat od 1. 1. 2003; způsob ustavování předsedy a místopředsedy ​NSS není stanoven v Ústavě (x NS), ale v soudním řádu správním, který tuto pravomoc svěřil též prezidentovi,​ ale ten ji vykonává v režimu čl. 63 odst. 2 (potřebuje tedy kontrasignaci),​ jmenuje je ze soudců NSS
   * správní soudnictví vykonávají vedle NSS i **specializované senáty a specializovaní samosoudci krajských soudů, resp. Městského soudu v Praze**   * správní soudnictví vykonávají vedle NSS i **specializované senáty a specializovaní samosoudci krajských soudů, resp. Městského soudu v Praze**
   * ve správním soudnictví soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob, __rozhodují o__:   * ve správním soudnictví soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob, __rozhodují o__:
Řádek 190: Řádek 190:
    
    
 +{{template>​ustavni-pravo:​pfuk:​ustavko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code