Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-27 [2013/02/01 22:20]
Jan Březina [27. Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-27 [2013/02/01 22:21] (aktuální)
Jan Březina [27. Rozhodnutí Ústavního soudu a jejich význam v ústavním právu]
Řádek 10: Řádek 10:
  
 **Taxativní výčet pravomocí ÚS nám poskytuje čl. 87 Ústavy ČR:** **Taxativní výčet pravomocí ÚS nám poskytuje čl. 87 Ústavy ČR:**
-|**1.** Ústavní soud rozhoduje\\ a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,​\\ b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,\\ c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,\\ d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,\\ e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora,​\\ f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,\\ g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiku podle čl. 65 odst. 2,\\ h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,\\ i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,\\ j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,\\ k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu,\\**2.** Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.\\ **3.** Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud\\ a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou- li v rozporu se zákonem,\\ b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.|+|**1.** Ústavní soud rozhoduje\\ a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,​\\ b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,\\ c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,\\ d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,\\ e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora,​\\ f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25,\\ g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiku podle čl. 65 odst. 2,\\ h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66,\\ i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,\\ j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,\\ k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.\\ **2.** Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována.\\ **3.** Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud\\ a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou- li v rozporu se zákonem,\\ b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy,​ nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.|
  
   * nejvýznamnější pravomoc představuje oprávnění ÚS rozhodovat o zrušení zákonů, jakož i jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou – li v rozporu s ústavním pořádkem (čl. 87 odst. 1 písm. a; čl. 87. Odst. 1 písm. b) – při této abstraktní kontrole ústavnosti může ÚS významně korigovat výsledky legislativní činnosti PČR a orgánů, ústavně oprávněných k vydávání podzákonných právních předpisů – jeho nálezy jsou v této oblasti vlastně normativními akty sui generis   * nejvýznamnější pravomoc představuje oprávnění ÚS rozhodovat o zrušení zákonů, jakož i jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení,​ jsou – li v rozporu s ústavním pořádkem (čl. 87 odst. 1 písm. a; čl. 87. Odst. 1 písm. b) – při této abstraktní kontrole ústavnosti může ÚS významně korigovat výsledky legislativní činnosti PČR a orgánů, ústavně oprávněných k vydávání podzákonných právních předpisů – jeho nálezy jsou v této oblasti vlastně normativními akty sui generis
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code