Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-26 [2012/01/22 19:59]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-26 [2012/10/19 11:34] (aktuální)
Martin Škorík
Řádek 22: Řádek 22:
     * se týká věci již rozhodnuté (§ 35 odst. 1  ZÚS) - překážka věci rozhodnuté (rei iudicatae)     * se týká věci již rozhodnuté (§ 35 odst. 1  ZÚS) - překážka věci rozhodnuté (rei iudicatae)
     * se týká věci, ve které se již jedná (§ 35 odst. 2 ZÚS) – právo účastnit se dříve zahájeného jednání jako vedlejší účastník     * se týká věci, ve které se již jedná (§ 35 odst. 2 ZÚS) – právo účastnit se dříve zahájeného jednání jako vedlejší účastník
-    * stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky dané mu zákonem k ochraně jeho práva, vyjma mimořádného opravného prostředku,​ který orgán může odmítnout jako nepřípustný (§ 73 odst. 1 ZÚS, § 73 odst. 2 stanoví, že tato podmínka neplatí, pokud se jedná o stížnost, která „podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele“ a byla podána do 1 roku od předmětné události, NEBO v řízení o podaném opravném prostředku dochází ke značným průtahům, a tím stěžovateli vzniká/​může vzniknout vážná a neodvratitelná újma)+    * stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky dané mu zákonem k ochraně jeho práva, vyjma mimořádného opravného prostředku,​ který orgán může odmítnout jako nepřípustný (§ 75 odst. 1 ZÚS, § 75 odst. 2 stanoví, že tato podmínka neplatí, pokud se jedná o stížnost, která „podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele“ a byla podána do 1 roku od předmětné události, NEBO v řízení o podaném opravném prostředku dochází ke značným průtahům, a tím stěžovateli vzniká/​může vzniknout vážná a neodvratitelná újma)
  
   * __Účastníky řízení__ jsou stěžovatel a orgán veřejné moci, proti němuž stížnost směřuje   * __Účastníky řízení__ jsou stěžovatel a orgán veřejné moci, proti němuž stížnost směřuje
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code