Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-25 [2012/03/12 16:54]
Michal Tuláček [Řízení o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky]
ustavni-pravo:pfuk:ustavko:zkouska:otazka-25 [2015/11/16 16:23] (aktuální)
82.202.120.249 [Obecná úprava řízení před ÚS] aktualizace (Pl. ÚS-st. 42/15)
Řádek 39: Řádek 39:
   * pro soukromé fyzické a právnické osoby, jsou-li navrhovateli,​ je předepsáno __obligatorní právní zastoupení__ (jedním advokátem, ten se nemůže dál nechat zastoupit advokátním koncipientem ,<= soud che, aby protistrana znala právo), stát zastupuje příslušná organizační složka (za ni jedná vedoucí či jím pověřený zaměstnanec této složky), popř. dle zákona 201/2002 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (za něj jedná jeho zaměstnanec pověřen ředitelem Úřadu), tím ale není dotčeno právo státu nechat se zastoupit advokátem, za soud jedná předseda senátu   * pro soukromé fyzické a právnické osoby, jsou-li navrhovateli,​ je předepsáno __obligatorní právní zastoupení__ (jedním advokátem, ten se nemůže dál nechat zastoupit advokátním koncipientem ,<= soud che, aby protistrana znala právo), stát zastupuje příslušná organizační složka (za ni jedná vedoucí či jím pověřený zaměstnanec této složky), popř. dle zákona 201/2002 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (za něj jedná jeho zaměstnanec pověřen ředitelem Úřadu), tím ale není dotčeno právo státu nechat se zastoupit advokátem, za soud jedná předseda senátu
       * vždy pouze 1 advokát x výjimka - § 100 ZÚS //Prezident republiky, proti kterému byla podána ústavní žaloba, má právo zvolit si jednoho nebo více obhájců; alespoň jeden z nich musí být advokátem.//​       * vždy pouze 1 advokát x výjimka - § 100 ZÚS //Prezident republiky, proti kterému byla podána ústavní žaloba, má právo zvolit si jednoho nebo více obhájců; alespoň jeden z nich musí být advokátem.//​
-      * mohu zastupovat sám sebe, když jsem advokát? ​dříve nejednotná judikatura, ​v současnosti ne, i advokát musí mít zástupce+      * mohu zastupovat sám sebe, když jsem advokát? 
 +        * dříve nejednotná judikatura 
 +        * roku 1996 vydáno stanovisko (Pl. ÚS-st. 1/96)že advokát musí mít advokáta 
 +        * roku 2015 vydáno nové stanovisko (Pl. ÚS-st. 42/15), že **advokát nemusí být zastoupen advokátem** 
 +          * ÚS argumentuje zbytečným formalismem (advokát si to stejně napíše sám a nechá si to podepsat) a zlepšením odborných znalostí (řížení před ÚS vyučováno na PF + dostatek judikatury) 
 +          * někteří soudci ale vydali odlišná stanoviska -> obligatorní zastoupení má zajistit objektivnost (advokát se na to může podívat s odstupem, protože není zainteresovaný),​ rozhodně se nedá říci, že by úroveň podání stoupala, je to nefér vůči ostatním povoláním a hlavně dotyčné ustanovení (§ 30) je kogentní a ÚS tedy vyložil zákon proti jeho znění
   * účastníky jsou navrhovatel a ti, o kterých to stanoví zákon v rámci úpravy jednotlivých druhů řízení   * účastníky jsou navrhovatel a ti, o kterých to stanoví zákon v rámci úpravy jednotlivých druhů řízení
   * __náležitosti návrhu:__   * __náležitosti návrhu:__
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code